Chinois | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Stimate Domnule Preşedinte,
尊敬的主席先生,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Stimate Domnule,
尊敬的先生,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Stimată Doamnă,
尊敬的女士,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Stimate Domnul/Doamnă,
尊敬的先生/女士,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Stimaţi Domni,
尊敬的先生们,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
În atenţia cui este interesat,
尊敬的收信人,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Stimate Domnule Popescu,
尊敬的史密斯先生,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Stimată Doamnă Popescu,
尊敬的史密斯女士,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Stimată Domnişoară Ionescu,
尊敬的史密斯小姐,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Stimată Doamnă Popescu,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Dragă Andreea Popescu,
亲爱的约翰 史密斯,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Dragă Mihai,
亲爱的约翰,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Vă scriem cu privire la...
我们就...一事给您写信
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Vă scriem în legătură cu...
我们因...写这封信
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
În legătură cu...
因贵公司...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Referitor la...
鉴于贵公司...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Vă scriu pentru a vă întreba despre...
我写信想询问关于...的信息
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Vă scriu în numele...
我代表...给您写信
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Compania Dumneavoastă ne-a fost recomandată cu caldură de...
...诚挚推荐贵公司
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

V-ar deranja dacă...
请问您是否介意...
Requête formelle, hésitante
Aţi fi atât de amabil încât să...
您是否能够...
Requête formelle, hésitante
V-aş fi profund îndatorat dacă...
如果您能...,我将不胜感激
Requête formelle, hésitante
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Demande formelle, très polie
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
如果您能… ,我将非常感激
Demande formelle, très polie
Aţi putea vă rog să îmi trimiteţi...
您能将…发送给我吗?
Demande formelle, polie
Suntem interesaţi în a obţine/primi...
我们对获得/接受...很有兴趣
Demande formelle, polie
Aş dori să ştiu dacă...
我必须问您是否...
Demande formelle, polie
Îmi puteţi recomanda...
您能推荐...吗?
Demande formelle, directe
Trimiteţi-mi şi mie vă rog...
您能将...发送给我吗?
Demande formelle, directe
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
请您尽快按要求将...
Demande formelle, très directe
V-am rămâne recunoscători dacă...
如果您能...,我们将不胜感激
Demande formelle, polie, de la part de la société
Care este lista dumneavoastră curentă de preţuri pentru...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Requête spécifique formelle, directe
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Demande de renseignements formelle, directe
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Demande de renseignements formelle, directe
Intenţia noastră este să...
我们的意向是...
Déclaration d'intention formelle, directe
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Vă aducem la cunoştinţă faptul că din păcate...
很抱歉地通知您...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
Ataşamentul este în formatul...
附件是...格式的
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
Nu am putut deschide ataşamentul mesajului dumneavoastră. Antivirusul meu a detectat un virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
Îmi cer scuze pentru faptul că nu am răspuns atât de târziu dar, din cauza unei greşeli de tastare, mail-ul trimis dumneavoastră mi-a fost returnat ca fiind direcţionat către un utilizator necunoscut.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formel, poli
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru la adresa...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formel, très poli
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formel, très poli
Vă mulţumesc anticipat...
提前谢谢您...
Formel, très poli
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formel, très poli
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formel, très poli
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formel, poli
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formel, poli
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
我很期待将来有合作的可能性。
Formel, poli
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formel, poli
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formel, direct
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
如果您需要更多信息...
Formel, direct
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formel, direct
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
请联系我,我的电话号码是...
Formel, très direct
Anticipez cu plăcere un răspuns.
期待着尽快得到您的回复。
Moins formel, poli
Cu stimă,
此致
Formel, destinataire inconnu
Cu sinceritate,
此致
敬礼
Formel, très utilisé, destinataire connu
Cu respect,
肃然至上
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Toate cele bune,
祝好
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
Cu bine,
祝好
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble