Grec | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Уважаемый г-н президент
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Уважаемый г-н ...
Αγαπητέ κύριε,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Уважаемая госпожа...
Αγαπητή κυρία,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Уважаемые...
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Уважаемые...
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Уважаемые...
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Уважаемый г-н Смидт
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Уважаемая г-жа Смидт
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Уважаемая г-жа Смидт
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Уважаемая г-жа Смидт
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Уважаемый...
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Дорогой Иван!
Αγαπητέ Ιωάννη,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Пишем вам по поводу...
Σας γράφουμε σχετικά με...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Мы пишем в связи с ...
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Ввиду...
Σχετικά με...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
В отношении...
Αναφορικά με,...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Я пишу от лица..., чтобы...
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Ваша компания была рекомендована...
Η εταιρεία σας μας συνεστήθη ιδιαιτέρως από...
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

Вы не против, если...
Θα ήταν δυνατόν...
Requête formelle, hésitante
Будьте любезны...
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Requête formelle, hésitante
Буду очень благодарен, если...
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Requête formelle, hésitante
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Demande formelle, très polie
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Demande formelle, très polie
Не могли бы вы прислать мне...
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Demande formelle, polie
Мы заинтересованы в получении...
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Demande formelle, polie
Вынужден (с)просить вас...
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Demande formelle, polie
Не могли бы вы посоветовать...
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Demande formelle, directe
Пришлите пожалуйста...
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Demande formelle, directe
Вам необходимо срочно...
Σας ζητείται επειγόντως να...
Demande formelle, très directe
Мы были бы признательны, если..
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Requête spécifique formelle, directe
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Demande de renseignements formelle, directe
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Demande de renseignements formelle, directe
Нашим намерением является...
Η πρόθεσή μας είναι να...
Déclaration d'intention formelle, directe
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
Прикрепленный файл в формате...
Το συνημμένο αρχείο είναι τύπου...
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Δεν μπορούσα να ανοίξω το αρχείο σας αυτό το πρωί. Το λογισμικό προστασίας από ιούς βρήκε ότι το αρχείο σας ήταν προσβεβλημένο.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Παρακαλώ δεχτείτε την απολογία μου σχετικά με την καθυστέρηση της προώθησης του μηνύματος, αλλά λόγω ενός τυπογραφικού λάθους το e-mail σας επιστράφηκε με την ένδειξη "άγνωστος χρήστης».
Formel, poli
Больше информации см. на сайте...
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να σας προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Formel, très poli
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Για περαιτέρω βοήθεια, είμαστε στη διάθεσή σας.
Formel, très poli
Заранее спасибо...
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Formel, très poli
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Formel, très poli
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Formel, très poli
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Formel, poli
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Formel, poli
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Formel, poli
Спасибо за помощь в этом деле.
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Formel, poli
Я хотел бы обсудить это с вами
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Formel, direct
Если вам необходимо больше информации...
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Formel, direct
Мы ценим ваш вклад
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Formel, direct
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Formel, très direct
Надеюсь на скорый ответ
Ελπίζω να ακούσω νέα σας σύντομα.
Moins formel, poli
С уважением...
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Formel, destinataire inconnu
С уважением...
Μετά τιμής,
Formel, très utilisé, destinataire connu
С уважением ваш...
Με εκτίμηση,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
С уважением...
χαιρετισμούς,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
С уважением...
θερμούς χαιρετισμούς
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble