Suédois | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Уважаемый г-н президент
Bäste herr ordförande,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Уважаемый г-н ...
Bäste herrn,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Уважаемая госпожа...
Bästa fru,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Уважаемые...
Bästa herr/fru,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Уважаемые...
Bästa herrar,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Уважаемые...
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Уважаемый г-н Смидт
Bäste herr Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fröken Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Уважаемый...
Bäste John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Дорогой Иван!
Bäste John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Пишем вам по поводу...
Vi skriver till dig angående ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Мы пишем в связи с ...
Vi skriver i samband med ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Ввиду...
Vidare till ...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
В отношении...
Med hänvisning till ...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Jag skriver för att fråga om ...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Я пишу от лица..., чтобы...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Ваша компания была рекомендована...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

Вы не против, если...
Vi är tacksamma om du ...
Requête formelle, hésitante
Будьте любезны...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Requête formelle, hésitante
Буду очень благодарен, если...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Requête formelle, hésitante
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Demande formelle, très polie
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Demande formelle, très polie
Не могли бы вы прислать мне...
Kunde du skicka mig ...
Demande formelle, polie
Мы заинтересованы в получении...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Demande formelle, polie
Вынужден (с)просить вас...
Jag måste fråga dig om ...
Demande formelle, polie
Не могли бы вы посоветовать...
Skulle du kunna rekommendera ...
Demande formelle, directe
Пришлите пожалуйста...
Skulle du kunna skicka mig ...
Demande formelle, directe
Вам необходимо срочно...
Vi ber dig omgående att ...
Demande formelle, très directe
Мы были бы признательны, если..
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Requête spécifique formelle, directe
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Demande de renseignements formelle, directe
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Demande de renseignements formelle, directe
Нашим намерением является...
Vi har för avsikt att ...
Déclaration d'intention formelle, directe
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
Прикрепленный файл в формате...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formel, poli
Больше информации см. на сайте...
För mer information, se vår hemsida ...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formel, très poli
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formel, très poli
Заранее спасибо...
Tack på förhand...
Formel, très poli
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formel, très poli
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formel, très poli
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formel, poli
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formel, poli
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formel, poli
Спасибо за помощь в этом деле.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formel, poli
Я хотел бы обсудить это с вами
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formel, direct
Если вам необходимо больше информации...
Om du behöver mer information ...
Formel, direct
Мы ценим ваш вклад
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formel, direct
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formel, très direct
Надеюсь на скорый ответ
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Moins formel, poli
С уважением...
Med vänlig hälsning,
Formel, destinataire inconnu
С уважением...
Med vänliga hälsningar,
Formel, très utilisé, destinataire connu
С уважением ваш...
Med vänlig hälsning,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
С уважением...
Vänliga hälsningar,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
С уважением...
Hälsningar,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble