Anglais | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Bäste herr ordförande,
Dear Mr. President,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Bäste herrn,
Dear Sir,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Bästa fru,
Dear Madam,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Bästa herr/fru,
Dear Sir / Madam,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Bästa herrar,
Dear Sirs,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
To whom it may concern,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Bäste herr Smith,
Dear Mr. Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Bästa fru Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Bästa fröken Smith,
Dear Miss Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Bästa fru Smith,
Dear Ms. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Bäste John Smith,
Dear John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Bäste John,
Dear John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Vi skriver till dig angående ...
We are writing to you regarding…
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Vi skriver i samband med ...
We are writing in connection with ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Vidare till ...
Further to…
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Med hänvisning till ...
With reference to…
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Jag skriver för att fråga om ...
I am writing to enquire about…
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
I am writing to you on behalf of...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Your company was highly recommended by…
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

Vi är tacksamma om du ...
Would you mind if…
Requête formelle, hésitante
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Would you be so kind as to…
Requête formelle, hésitante
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
I would be most obliged if…
Requête formelle, hésitante
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Demande formelle, très polie
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
I would be grateful if you could...
Demande formelle, très polie
Kunde du skicka mig ...
Would you please send me…
Demande formelle, polie
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
We are interested in obtaining/receiving…
Demande formelle, polie
Jag måste fråga dig om ...
I must ask you whether...
Demande formelle, polie
Skulle du kunna rekommendera ...
Could you recommend…
Demande formelle, directe
Skulle du kunna skicka mig ...
Would you please send me…
Demande formelle, directe
Vi ber dig omgående att ...
You are urgently requested to…
Demande formelle, très directe
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
We would be grateful if…
Demande formelle, polie, de la part de la société
Vad är ert nuvarande listpris för ...
What is your current list price for…
Requête spécifique formelle, directe
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
We are interested in ... and we would like to know ...
Demande de renseignements formelle, directe
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
We understand from your advertisment that you produce…
Demande de renseignements formelle, directe
Vi har för avsikt att ...
It is our intention to…
Déclaration d'intention formelle, directe
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
We carefully considered your proposal and…
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Vi beklagar att behöva meddela att ...
We are sorry to inform you that…
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
Den bifogade filen är i formatet ... .
The attachment is in...
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formel, poli
För mer information, se vår hemsida ...
For further information please consult our website at…
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formel, très poli
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formel, très poli
Tack på förhand...
Thanking you in advance…
Formel, très poli
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formel, très poli
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formel, très poli
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Please reply as soon as possible because…
Formel, poli
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formel, poli
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
I look forward to the possibility of working together.
Formel, poli
Tack för hjälpen med detta ärende.
Thank you for your help in this matter.
Formel, poli
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
I look forward to discussing this with you.
Formel, direct
Om du behöver mer information ...
If you require more information ...
Formel, direct
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
We appreciate your business.
Formel, direct
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formel, très direct
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
I look forward to hearing from you soon.
Moins formel, poli
Med vänlig hälsning,
Yours faithfully,
Formel, destinataire inconnu
Med vänliga hälsningar,
Yours sincerely,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Med vänlig hälsning,
Respectfully yours,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Vänliga hälsningar,
Kind/Best regards,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
Hälsningar,
Regards,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble