Russe | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Bäste herr ordförande,
Уважаемый г-н президент
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Bäste herrn,
Уважаемый г-н ...
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Bästa fru,
Уважаемая госпожа...
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Bästa herr/fru,
Уважаемые...
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Bästa herrar,
Уважаемые...
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Уважаемые...
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Bäste herr Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Bästa fröken Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Bäste John Smith,
Уважаемый...
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Bäste John,
Дорогой Иван!
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Vi skriver till dig angående ...
Пишем вам по поводу...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Vi skriver i samband med ...
Мы пишем в связи с ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Vidare till ...
Ввиду...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Med hänvisning till ...
В отношении...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Jag skriver för att fråga om ...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Ваша компания была рекомендована...
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

Vi är tacksamma om du ...
Вы не против, если...
Requête formelle, hésitante
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Будьте любезны...
Requête formelle, hésitante
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Буду очень благодарен, если...
Requête formelle, hésitante
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Demande formelle, très polie
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Demande formelle, très polie
Kunde du skicka mig ...
Не могли бы вы прислать мне...
Demande formelle, polie
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Мы заинтересованы в получении...
Demande formelle, polie
Jag måste fråga dig om ...
Вынужден (с)просить вас...
Demande formelle, polie
Skulle du kunna rekommendera ...
Не могли бы вы посоветовать...
Demande formelle, directe
Skulle du kunna skicka mig ...
Пришлите пожалуйста...
Demande formelle, directe
Vi ber dig omgående att ...
Вам необходимо срочно...
Demande formelle, très directe
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Мы были бы признательны, если..
Demande formelle, polie, de la part de la société
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Requête spécifique formelle, directe
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Demande de renseignements formelle, directe
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Demande de renseignements formelle, directe
Vi har för avsikt att ...
Нашим намерением является...
Déclaration d'intention formelle, directe
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
Den bifogade filen är i formatet ... .
Прикрепленный файл в формате...
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Formel, poli
För mer information, se vår hemsida ...
Больше информации см. на сайте...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formel, très poli
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formel, très poli
Tack på förhand...
Заранее спасибо...
Formel, très poli
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formel, très poli
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formel, très poli
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formel, poli
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formel, poli
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formel, poli
Tack för hjälpen med detta ärende.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formel, poli
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formel, direct
Om du behöver mer information ...
Если вам необходимо больше информации...
Formel, direct
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Мы ценим ваш вклад
Formel, direct
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formel, très direct
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Надеюсь на скорый ответ
Moins formel, poli
Med vänlig hälsning,
С уважением...
Formel, destinataire inconnu
Med vänliga hälsningar,
С уважением...
Formel, très utilisé, destinataire connu
Med vänlig hälsning,
С уважением ваш...
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Vänliga hälsningar,
С уважением...
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
Hälsningar,
С уважением...
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble