Vietnamien | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Bäste herr ordförande,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Bäste herrn,
Thưa ông,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Bästa fru,
Thưa bà,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Bästa herr/fru,
Thưa ông/bà,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Bästa herrar,
Thưa các ông bà,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Thưa ông/bà,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Bäste herr Smith,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Bästa fru Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Bästa fröken Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Bästa fru Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Bäste John Smith,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Bäste John,
Gửi ông A,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Vi skriver till dig angående ...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Vi skriver i samband med ...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Vidare till ...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Med hänvisning till ...
Về việc/vấn đề...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Jag skriver för att fråga om ...
Tôi viết thư này để nói về...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

Vi är tacksamma om du ...
Liệu ông/bà có phiền...
Requête formelle, hésitante
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Requête formelle, hésitante
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Requête formelle, hésitante
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Demande formelle, très polie
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Demande formelle, très polie
Kunde du skicka mig ...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Demande formelle, polie
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Demande formelle, polie
Jag måste fråga dig om ...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Demande formelle, polie
Skulle du kunna rekommendera ...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Demande formelle, directe
Skulle du kunna skicka mig ...
Ông/bà vui lòng gửi...
Demande formelle, directe
Vi ber dig omgående att ...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Demande formelle, très directe
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Requête spécifique formelle, directe
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Demande de renseignements formelle, directe
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Demande de renseignements formelle, directe
Vi har för avsikt att ...
Chúng tôi dự định...
Déclaration d'intention formelle, directe
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
Den bifogade filen är i formatet ... .
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Formel, poli
För mer information, se vår hemsida ...
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formel, très poli
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formel, très poli
Tack på förhand...
Xin chân thành cảm ơn...
Formel, très poli
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formel, très poli
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formel, très poli
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formel, poli
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formel, poli
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formel, poli
Tack för hjälpen med detta ärende.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formel, poli
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formel, direct
Om du behöver mer information ...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formel, direct
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formel, direct
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formel, très direct
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Moins formel, poli
Med vänlig hälsning,
Kính thư,
Formel, destinataire inconnu
Med vänliga hälsningar,
Kính thư,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Med vänlig hälsning,
Trân trọng,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Vänliga hälsningar,
Thân ái,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
Hälsningar,
Thân ái,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble