Allemand | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Vážený pane prezidente,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Vážený pane,
Sehr geehrter Herr,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Vážená paní,
Sehr geehrte Frau,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Vážený pane / Vážená paní,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Dobrý den,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Všem zainteresovaným stranám,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Vážený pane Smith,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Vážená paní Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Vážená slečno Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Vážená paní Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Milý Johne Smith,
Lieber Herr Schmidt,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Milý Johne,
Lieber Johann,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Obracíme se na vás ohledně...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Píšeme vám ve spojitosti s...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
V návaznosti na...
Bezug nehmend auf...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
V návaznosti na...
In Bezug auf...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Píši vám, abych vás informoval o...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Píši Vám jménem...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Vaše společnost mi byla doporučena...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

Vadilo by Vám, kdyby...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Requête formelle, hésitante
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Wären Sie so freundlich...
Requête formelle, hésitante
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Requête formelle, hésitante
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Demande formelle, très polie
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Demande formelle, très polie
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Demande formelle, polie
Máme zájem o získání/obdržení...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Demande formelle, polie
Musím vás požádat, zda...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Demande formelle, polie
Mohl(a) byste doporučit...
Können Sie ... empfehlen...
Demande formelle, directe
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Demande formelle, directe
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Sie werden dringlichst gebeten...
Demande formelle, très directe
Byli bychom vděční, kdyby...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Requête spécifique formelle, directe
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Demande de renseignements formelle, directe
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Demande de renseignements formelle, directe
Naším záměrem je, aby ...
Wir beabsichtigen...
Déclaration d'intention formelle, directe
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Je nám líto vás informovat, že...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
Příloha je ve formátu...
Der Anhang ist im ...-Format.
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Formel, poli
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formel, très poli
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Formel, très poli
Děkuji Vám předem...
Vielen Dank im Voraus...
Formel, très poli
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formel, très poli
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Formel, très poli
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Formel, poli
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formel, poli
Těším se na možnou spolupráci.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Formel, poli
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Formel, poli
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Formel, direct
Pokud budete potřebovat více informací...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Formel, direct
Vážíme si vaší práce.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Formel, direct
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Formel, très direct
Těším se na Vaší odpověď.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Moins formel, poli
S pozdravem,
Mit freundlichen Grüßen
Formel, destinataire inconnu
Se srdečným pozdravem,
Mit freundlichen Grüßen
Formel, très utilisé, destinataire connu
S úctou,
Hochachtungsvoll
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Se srdečným pozdravem,
Herzliche Grüße
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
S pozdravem, / Zdravím,
Grüße
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble