Suédois | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Vážený pane prezidente,
Bäste herr ordförande,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Vážený pane,
Bäste herrn,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Vážená paní,
Bästa fru,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Vážený pane / Vážená paní,
Bästa herr/fru,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Dobrý den,
Bästa herrar,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Všem zainteresovaným stranám,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Vážený pane Smith,
Bäste herr Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Vážená slečno Smithová,
Bästa fröken Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Milý Johne Smith,
Bäste John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Milý Johne,
Bäste John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Obracíme se na vás ohledně...
Vi skriver till dig angående ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Píšeme vám ve spojitosti s...
Vi skriver i samband med ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
V návaznosti na...
Vidare till ...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
V návaznosti na...
Med hänvisning till ...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Píši vám, abych vás informoval o...
Jag skriver för att fråga om ...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Píši Vám jménem...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Vaše společnost mi byla doporučena...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

Vadilo by Vám, kdyby...
Vi är tacksamma om du ...
Requête formelle, hésitante
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Requête formelle, hésitante
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Requête formelle, hésitante
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Demande formelle, très polie
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Demande formelle, très polie
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Kunde du skicka mig ...
Demande formelle, polie
Máme zájem o získání/obdržení...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Demande formelle, polie
Musím vás požádat, zda...
Jag måste fråga dig om ...
Demande formelle, polie
Mohl(a) byste doporučit...
Skulle du kunna rekommendera ...
Demande formelle, directe
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Skulle du kunna skicka mig ...
Demande formelle, directe
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Vi ber dig omgående att ...
Demande formelle, très directe
Byli bychom vděční, kdyby...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Requête spécifique formelle, directe
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Demande de renseignements formelle, directe
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Demande de renseignements formelle, directe
Naším záměrem je, aby ...
Vi har för avsikt att ...
Déclaration d'intention formelle, directe
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Je nám líto vás informovat, že...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
Příloha je ve formátu...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formel, poli
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
För mer information, se vår hemsida ...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formel, très poli
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formel, très poli
Děkuji Vám předem...
Tack på förhand...
Formel, très poli
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formel, très poli
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formel, très poli
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formel, poli
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formel, poli
Těším se na možnou spolupráci.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formel, poli
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formel, poli
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formel, direct
Pokud budete potřebovat více informací...
Om du behöver mer information ...
Formel, direct
Vážíme si vaší práce.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formel, direct
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formel, très direct
Těším se na Vaší odpověď.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Moins formel, poli
S pozdravem,
Med vänlig hälsning,
Formel, destinataire inconnu
Se srdečným pozdravem,
Med vänliga hälsningar,
Formel, très utilisé, destinataire connu
S úctou,
Med vänlig hälsning,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Se srdečným pozdravem,
Vänliga hälsningar,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
S pozdravem, / Zdravím,
Hälsningar,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble