Anglais | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Dear Mr. President,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
เรียน ท่านผู้ชาย
Dear Sir,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
เรียน ท่านผู้หญิง
Dear Madam,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Dear Sir / Madam,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
ถึงท่านทั้งหลาย
Dear Sirs,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
To whom it may concern,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
เรียน คุณสมิทธิ์
Dear Mr. Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Dear Mrs. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
เรียน คุณสมิทธิ์
Dear Miss Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
เรียน คุณสมิทธิ์
Dear Ms. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Dear John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
เรียน จอห์น
Dear John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
We are writing to you regarding…
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
เราเขียนติดต่อกับ...
We are writing in connection with ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
เนื่องมาจาก...
Further to…
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
เขียนอ้างอิงถึง...
With reference to…
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
I am writing to enquire about…
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
I am writing to you on behalf of...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Your company was highly recommended by…
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Would you mind if…
Requête formelle, hésitante
คุณจะช่วยกรุณา...
Would you be so kind as to…
Requête formelle, hésitante
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
I would be most obliged if…
Requête formelle, hésitante
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Demande formelle, très polie
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
I would be grateful if you could...
Demande formelle, très polie
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Would you please send me…
Demande formelle, polie
เราสนใจที่จะรับ...
We are interested in obtaining/receiving…
Demande formelle, polie
ฉันต้องถามคุณว่า...
I must ask you whether...
Demande formelle, polie
คุณช่วยแนะนำ...
Could you recommend…
Demande formelle, directe
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Would you please send me…
Demande formelle, directe
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
You are urgently requested to…
Demande formelle, très directe
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
We would be grateful if…
Demande formelle, polie, de la part de la société
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
What is your current list price for…
Requête spécifique formelle, directe
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
We are interested in ... and we would like to know ...
Demande de renseignements formelle, directe
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
We understand from your advertisment that you produce…
Demande de renseignements formelle, directe
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
It is our intention to…
Déclaration d'intention formelle, directe
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
We carefully considered your proposal and…
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
We are sorry to inform you that…
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
The attachment is in...
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formel, poli
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
For further information please consult our website at…
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
If you need any additional assistance, please contact me.
Formel, très poli
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formel, très poli
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Thanking you in advance…
Formel, très poli
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formel, très poli
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formel, très poli
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Please reply as soon as possible because…
Formel, poli
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
If you require any further information, feel free to contact me.
Formel, poli
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
I look forward to the possibility of working together.
Formel, poli
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Thank you for your help in this matter.
Formel, poli
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
I look forward to discussing this with you.
Formel, direct
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
If you require more information ...
Formel, direct
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
We appreciate your business.
Formel, direct
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formel, très direct
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
I look forward to hearing from you soon.
Moins formel, poli
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Yours faithfully,
Formel, destinataire inconnu
ด้วยความจริงใจ
Yours sincerely,
Formel, très utilisé, destinataire connu
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Respectfully yours,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
ด้วยความเคารพ
Kind/Best regards,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
ด้วยความเคารพ
Regards,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble