Danois | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Kære Hr. Direktør,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
เรียน ท่านผู้ชาย
Kære Hr.,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
เรียน ท่านผู้หญิง
Kære Fru.,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Kære Hr./Fru.,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
ถึงท่านทั้งหลาย
Kære Hr./Fru.,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Til hvem det måtte vedkomme,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
เรียน คุณสมิทธิ์
Kære Hr. Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Kære Fru. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
เรียน คุณสมิทธิ์
Kære Frk. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
เรียน คุณสมิทธิ์
Kære Fr. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Kære John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
เรียน จอห์น
Kære John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Vi skriver til dig angående...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
เราเขียนติดต่อกับ...
Vi skriver i anledning af...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
เนื่องมาจาก...
I fortsættelse af...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
เขียนอ้างอิงถึง...
I henhold til...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Ville du have noget imod hvis...
Requête formelle, hésitante
คุณจะช่วยกรุณา...
Vil du være så venlig at...
Requête formelle, hésitante
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Requête formelle, hésitante
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Demande formelle, très polie
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Demande formelle, très polie
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Kunne du være så venlig at sende mig...
Demande formelle, polie
เราสนใจที่จะรับ...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Demande formelle, polie
ฉันต้องถามคุณว่า...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Demande formelle, polie
คุณช่วยแนะนำ...
Kan du anbefale...
Demande formelle, directe
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Kunne du være så venlig at sende mig...
Demande formelle, directe
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Du anmodes til snarest at...
Demande formelle, très directe
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Vi ville sætte pris på hvis...
Demande formelle, polie, de la part de la société
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Requête spécifique formelle, directe
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Demande de renseignements formelle, directe
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Demande de renseignements formelle, directe
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Det er vores intention at...
Déclaration d'intention formelle, directe
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Vi må desværre meddele dig at...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Bilaget er i...
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formel, poli
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formel, très poli
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formel, très poli
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Tak på forhånd...
Formel, très poli
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formel, très poli
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formel, très poli
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formel, poli
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formel, poli
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formel, poli
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Tak for din hjælp i denne sag.
Formel, poli
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formel, direct
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Hvis du behøver mere information...
Formel, direct
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Vi sætter pris på din forretning.
Formel, direct
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formel, très direct
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Moins formel, poli
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Med venlig hilsen
Formel, destinataire inconnu
ด้วยความจริงใจ
Med venlig hilsen
Formel, très utilisé, destinataire connu
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Med respekt,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
ด้วยความเคารพ
Med venlig hilsen
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
ด้วยความเคารพ
Med venlig hilsen
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble