Néerlandais | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Geachte heer President
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
เรียน ท่านผู้ชาย
Geachte heer
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
เรียน ท่านผู้หญิง
Geachte mevrouw
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Geachte heer, mevrouw
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
ถึงท่านทั้งหลาย
Geachte dames en heren
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Geachte dames en heren
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte heer Jansen
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Beste meneer Jansen
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
เรียน จอห์น
Beste Jan
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
เราเขียนติดต่อกับ...
Wij schrijven u in verband met ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
เนื่องมาจาก...
Met betrekking tot ...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
เขียนอ้างอิงถึง...
Ten aanzien van ...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Zou u het erg vinden om ...
Requête formelle, hésitante
คุณจะช่วยกรุณา...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Requête formelle, hésitante
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Requête formelle, hésitante
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Demande formelle, très polie
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Demande formelle, très polie
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Demande formelle, polie
เราสนใจที่จะรับ...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Demande formelle, polie
ฉันต้องถามคุณว่า...
Ik zou u willen vragen, of ...
Demande formelle, polie
คุณช่วยแนะนำ...
Kunt u ... aanbevelen ...
Demande formelle, directe
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Demande formelle, directe
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
U wordt dringend verzocht ...
Demande formelle, très directe
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Demande formelle, polie, de la part de la société
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Requête spécifique formelle, directe
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Demande de renseignements formelle, directe
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Demande de renseignements formelle, directe
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Het is ons oogmerk om ...
Déclaration d'intention formelle, directe
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
De bijlage is in ... formaat.
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formel, poli
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formel, très poli
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formel, très poli
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Bij voorbaat dank.
Formel, très poli
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formel, très poli
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formel, très poli
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formel, poli
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formel, poli
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formel, poli
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formel, poli
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formel, direct
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formel, direct
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Wij waarderen u als klant.
Formel, direct
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formel, très direct
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Ik hoor graag van u.
Moins formel, poli
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Met vriendelijke groet,
Formel, destinataire inconnu
ด้วยความจริงใจ
Met vriendelijke groet,
Formel, très utilisé, destinataire connu
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Hoogachtend,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
ด้วยความเคารพ
Met de beste groeten,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
ด้วยความเคารพ
Groeten,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble