Polonais | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Szanowny Panie Prezydencie,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
เรียน ท่านผู้ชาย
Szanowny Panie,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
เรียน ท่านผู้หญิง
Drogi/Szanowny Pani,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Szanowni Państwo,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
ถึงท่านทั้งหลาย
Szanowni Państwo,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Szanowni Państwo,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
เรียน คุณสมิทธิ์
Szanowny Panie,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Szanowna Pani,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
เรียน คุณสมิทธิ์
Szanowna Pani,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
เรียน คุณสมิทธิ์
Szanowna Pani,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Szanowny Panie,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
เรียน จอห์น
Drogi Tomaszu,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
เราเขียนติดต่อกับ...
Piszemy do Państwa w związku z...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
เนื่องมาจาก...
W nawiązaniu do...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
เขียนอ้างอิงถึง...
Nawiązując do...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Requête formelle, hésitante
คุณจะช่วยกรุณา...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Requête formelle, hésitante
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Requête formelle, hésitante
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Demande formelle, très polie
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Demande formelle, très polie
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Demande formelle, polie
เราสนใจที่จะรับ...
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Demande formelle, polie
ฉันต้องถามคุณว่า...
Chciałbym zapytać, czy...
Demande formelle, polie
คุณช่วยแนะนำ...
Czy mógłby mi Pan polecić...
Demande formelle, directe
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Prosiłbym o przesłanie mi...
Demande formelle, directe
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Proszę o pilne przesłanie mi...
Demande formelle, très directe
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Demande formelle, polie, de la part de la société
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Requête spécifique formelle, directe
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Demande de renseignements formelle, directe
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Demande de renseignements formelle, directe
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Déclaration d'intention formelle, directe
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Z przykrością informujemy, że...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Załącznik jest w formacie...
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formel, poli
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Formel, très poli
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formel, très poli
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Z góry dziękuję...
Formel, très poli
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formel, très poli
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formel, très poli
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formel, poli
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formel, poli
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formel, poli
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formel, poli
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formel, direct
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formel, direct
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Doceniamy Państwa pracę.
Formel, direct
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formel, très direct
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Czekam na Pana odpowiedź.
Moins formel, poli
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Z wyrazami szacunku,
Formel, destinataire inconnu
ด้วยความจริงใจ
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formel, très utilisé, destinataire connu
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Z poważaniem,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
ด้วยความเคารพ
Pozdrawiam serdecznie,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
ด้วยความเคารพ
Pozdrawiam,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble