Chinois | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Sayın Başkan,
尊敬的主席先生,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Sayın yetkili,
尊敬的先生,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Sayın yetkili,
尊敬的女士,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Sayın yetkili,
尊敬的先生/女士,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Sayın yetkililer,
尊敬的先生们,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
İlgili makama,
尊敬的收信人,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Sayın Ahmet Bey,
尊敬的史密斯先生,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Sayın Arzu Hanım,
尊敬的史密斯女士,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Sayın Ayşe Hanım,
尊敬的史密斯小姐,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Sayın Fulya Hanım,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Sayın Ahmet Türkal,
亲爱的约翰 史密斯,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Sevgili Can,
亲爱的约翰,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
... konuda size yazıyoruz.
我们就...一事给您写信
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
... ile bağlantılı olarak size yazıyoruz.
我们因...写这封信
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
...'e istinaden
因贵公司...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
...'e atfen
鉴于贵公司...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
我写信想询问关于...的信息
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
... adına size yazıyorum.
我代表...给您写信
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
...诚挚推荐贵公司
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

Rica etsem acaba ...
请问您是否介意...
Requête formelle, hésitante
Rica etsem ...'ı yapar mıydınız?
您是否能够...
Requête formelle, hésitante
Çok minnettar kalırdım eğer ...
如果您能...,我将不胜感激
Requête formelle, hésitante
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Demande formelle, très polie
Çok minnettar kalırdım eğer ... yapabilseydiniz.
如果您能… ,我将非常感激
Demande formelle, très polie
Rica etsem ...'i bana gönderebilir misiniz?
您能将…发送给我吗?
Demande formelle, polie
...'ı elde etmek ile/ almakla ilgileniyoruz.
我们对获得/接受...很有兴趣
Demande formelle, polie
... olup olmayacağını size sormak zorundayım.
我必须问您是否...
Demande formelle, polie
...'ı tavsiye eder miydiniz?
您能推荐...吗?
Demande formelle, directe
Lütfen bana ...'ı gönderebilir misiniz?
您能将...发送给我吗?
Demande formelle, directe
Acilen ... yapmanız rica olunur.
请您尽快按要求将...
Demande formelle, très directe
Çok memnun olurduk eğer ...
如果您能...,我们将不胜感激
Demande formelle, polie, de la part de la société
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Requête spécifique formelle, directe
... ile ilgileniyoruz ve ... ilgili şunları bilmek isterdik.
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Demande de renseignements formelle, directe
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Demande de renseignements formelle, directe
Niyetimiz şu ki ...
我们的意向是...
Déclaration d'intention formelle, directe
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Üzgünüz ancak ...
很抱歉地通知您...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
Ekler ... formatındadır.
附件是...格式的
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
Bu sabah gönderdiğiniz e-postadaki eki açamadım. Antivirüs programım ekte virüs belirledi.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
Mesajımı hemen iletemediğim için özür dilerim, ancak yaptığım yazım hatası sebebiyle e-posta "bilinmeyen kullanıcı" hatası vererek geri döndü.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formel, poli
Daha fazla bilgi için websitemize ...'da danışın.
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen benimle iletişime geçin.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formel, très poli
Eğer daha fazla yardımcı olabileceğimizi düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formel, très poli
Size şimdiden teşekkür ederek ...
提前谢谢您...
Formel, très poli
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formel, très poli
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz, çok minnettar kalacağım size.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formel, très poli
Lütfen olabildiğince çabuk cevap veriniz çünkü ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formel, poli
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa rahatça bana danışabilirsiniz.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formel, poli
Sizinle beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum.
我很期待将来有合作的可能性。
Formel, poli
Bu konudaki yardımınız için çok teşekkür ederim.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formel, poli
Bu konuyu sizinle tartışmak için sabırsızlanıyorum.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formel, direct
Daha bilgi isterseniz ...
如果您需要更多信息...
Formel, direct
Yaptığınız işi takdir ediyoruz.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formel, direct
Lütfen benimle iletişime geçin - direkt telefon numaram ...
请联系我,我的电话号码是...
Formel, très direct
En yakın zamanda sizden haber almayı bekliyorum.
期待着尽快得到您的回复。
Moins formel, poli
Saygılarımla,
此致
Formel, destinataire inconnu
Saygılarımızla,
此致
敬礼
Formel, très utilisé, destinataire connu
Saygılarımla,
肃然至上
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
En iyi / kibar dileklerimle,
祝好
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
Saygılar,
祝好
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble