Coréen | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Sayın Başkan,
친애하는 사장님께,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Sayın yetkili,
관계자님께 드립니다.
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Sayın yetkili,
사모님께 드립니다.
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Sayın yetkili,
친애하는 관계자님께 드립니다.
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Sayın yetkililer,
친애하는 여러분께 드립니다.
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
İlgili makama,
관계자분(들)께 드립니다.
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Sayın Ahmet Bey,
친애하는 최철수님,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Sayın Arzu Hanım,
친애하는 김민정님,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Sayın Ayşe Hanım,
친애하는 김선영님,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Sayın Fulya Hanım,
친애하는 최유라님,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Sayın Ahmet Türkal,
친애하는 홍두깨씨,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Sevgili Can,
친애하는 미영씨,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
... konuda size yazıyoruz.
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
... ile bağlantılı olarak size yazıyoruz.
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
...'e istinaden
...에 관하여 말씀드리자면,
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
...'e atfen
...에 대해서 언급하자면,
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
... adına size yazıyorum.
...를 대신하여 글을 드립니다.
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

Rica etsem acaba ...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Requête formelle, hésitante
Rica etsem ...'ı yapar mıydınız?
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Requête formelle, hésitante
Çok minnettar kalırdım eğer ...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Requête formelle, hésitante
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Demande formelle, très polie
Çok minnettar kalırdım eğer ... yapabilseydiniz.
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Demande formelle, très polie
Rica etsem ...'i bana gönderebilir misiniz?
...를 보내주시겠습니까?
Demande formelle, polie
...'ı elde etmek ile/ almakla ilgileniyoruz.
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Demande formelle, polie
... olup olmayacağını size sormak zorundayım.
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Demande formelle, polie
...'ı tavsiye eder miydiniz?
...를 추천해 주시겠습니까?
Demande formelle, directe
Lütfen bana ...'ı gönderebilir misiniz?
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Demande formelle, directe
Acilen ... yapmanız rica olunur.
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Demande formelle, très directe
Çok memnun olurduk eğer ...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Demande formelle, polie, de la part de la société
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Requête spécifique formelle, directe
... ile ilgileniyoruz ve ... ilgili şunları bilmek isterdik.
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Demande de renseignements formelle, directe
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Demande de renseignements formelle, directe
Niyetimiz şu ki ...
저희의 목적은 ... 입니다.
Déclaration d'intention formelle, directe
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Üzgünüz ancak ...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
Ekler ... formatındadır.
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
Bu sabah gönderdiğiniz e-postadaki eki açamadım. Antivirüs programım ekte virüs belirledi.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
Mesajımı hemen iletemediğim için özür dilerim, ancak yaptığım yazım hatası sebebiyle e-posta "bilinmeyen kullanıcı" hatası vererek geri döndü.
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Formel, poli
Daha fazla bilgi için websitemize ...'da danışın.
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen benimle iletişime geçin.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Formel, très poli
Eğer daha fazla yardımcı olabileceğimizi düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Formel, très poli
Size şimdiden teşekkür ederek ...
미리 감사의 말씀 드리며...
Formel, très poli
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Formel, très poli
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz, çok minnettar kalacağım size.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Formel, très poli
Lütfen olabildiğince çabuk cevap veriniz çünkü ...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Formel, poli
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa rahatça bana danışabilirsiniz.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Formel, poli
Sizinle beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Formel, poli
Bu konudaki yardımınız için çok teşekkür ederim.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Formel, poli
Bu konuyu sizinle tartışmak için sabırsızlanıyorum.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Formel, direct
Daha bilgi isterseniz ...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Formel, direct
Yaptığınız işi takdir ediyoruz.
당신의 수고에 감사드립니다.
Formel, direct
Lütfen benimle iletişime geçin - direkt telefon numaram ...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Formel, très direct
En yakın zamanda sizden haber almayı bekliyorum.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Moins formel, poli
Saygılarımla,
... (자신의 이름) 드림,
Formel, destinataire inconnu
Saygılarımızla,
... (자신의 이름) 드림,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Saygılarımla,
... (자신의 이름) 드림,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
En iyi / kibar dileklerimle,
.... 보냄,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
Saygılar,
.... 보냄,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble