Russe | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Уважаемый г-н президент
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Thưa ông,
Уважаемый г-н ...
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Thưa bà,
Уважаемая госпожа...
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Thưa ông/bà,
Уважаемые...
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Thưa các ông bà,
Уважаемые...
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Thưa ông/bà,
Уважаемые...
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Уважаемый г-н Смидт
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Kính gửi bà Trần Thị B,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Kính gửi bà Trần Thị B,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Kính gửi bà Trần Thị B,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Уважаемый...
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Gửi ông A,
Дорогой Иван!
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Пишем вам по поводу...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Мы пишем в связи с ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Liên quan tới việc/vấn đề...
Ввиду...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Về việc/vấn đề...
В отношении...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Tôi viết thư này để nói về...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Я пишу от лица..., чтобы...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Ваша компания была рекомендована...
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

Liệu ông/bà có phiền...
Вы не против, если...
Requête formelle, hésitante
Không biết ông/bà có vui lòng...
Будьте любезны...
Requête formelle, hésitante
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Буду очень благодарен, если...
Requête formelle, hésitante
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Demande formelle, très polie
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Demande formelle, très polie
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Не могли бы вы прислать мне...
Demande formelle, polie
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Мы заинтересованы в получении...
Demande formelle, polie
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Вынужден (с)просить вас...
Demande formelle, polie
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Не могли бы вы посоветовать...
Demande formelle, directe
Ông/bà vui lòng gửi...
Пришлите пожалуйста...
Demande formelle, directe
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Вам необходимо срочно...
Demande formelle, très directe
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Мы были бы признательны, если..
Demande formelle, polie, de la part de la société
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Requête spécifique formelle, directe
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Demande de renseignements formelle, directe
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Demande de renseignements formelle, directe
Chúng tôi dự định...
Нашим намерением является...
Déclaration d'intention formelle, directe
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Прикрепленный файл в формате...
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Formel, poli
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Больше информации см. на сайте...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formel, très poli
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formel, très poli
Xin chân thành cảm ơn...
Заранее спасибо...
Formel, très poli
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formel, très poli
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formel, très poli
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formel, poli
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formel, poli
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formel, poli
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formel, poli
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formel, direct
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Если вам необходимо больше информации...
Formel, direct
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Мы ценим ваш вклад
Formel, direct
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formel, très direct
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Надеюсь на скорый ответ
Moins formel, poli
Kính thư,
С уважением...
Formel, destinataire inconnu
Kính thư,
С уважением...
Formel, très utilisé, destinataire connu
Trân trọng,
С уважением ваш...
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Thân ái,
С уважением...
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
Thân ái,
С уважением...
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble