Tchèque | Phrases - Affaires | Facture

Facture - Facturation

Für meine geleisteten Dienste erlaube ich mir, folgenden Betrag in Rechnung zu stellen...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Formel, poli
Beigefügt finden Sie Rechnung Nr. ... für...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Formel, poli
Wir werden Ihnen die Pro-forma-Rechnung zufaxen.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Formel, direct
Sofort fällig nach Wareneingang.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Formel, direct
Der Gesamtbetrag beläuft sich auf...
Celková splatná částka je...
Formel, direct
Gemäß unserer geschäftlichen Richtlinie rechnen wir ausschließlich in Euro ab.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Formel, très direct

Facture - Rappel

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Sie mit Ihrer Zahlung für ... in Verzug sind.
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Formel, très poli
Hiermit möchten wir Sie daran erinnern, dass die oben genannte Rechnung noch nicht beglichen worden ist.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Formel, poli
Laut unseren Unterlagen haben wir bislang noch keinen Zahlungseingang für oben genannte Rechnung verzeichnen können.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Formel, poli
Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre Rechnung innerhalb der nächsten Tage begleichen würden.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Formel, poli
Laut unseren Unterlagen ist die Rechnung noch nicht bezahlt worden.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Formel, direct
Bitte tätigen Sie umgehend Ihre Zahlung.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Formel, direct
Wir haben Ihre Zahlung für ... noch nicht erhalten.
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Formel, très direct
Unsere Buchhaltung wird diese Bestellung erst dann freigeben, wenn wir eine Kopie des Schecks/der Überweisung erhalten haben.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Formel, très direct
Sollten Sie den Betrag bereits beglichen haben, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Formel, poli