Hongrois | Phrases - Affaires | Facture

Facture - Facturation

For my services I kindly request the following payment…
A szolgáltatásaimért a következő összeget kérném ...
Formel, poli
Please find enclosed invoice no. … for …
A ... számláját a csatolmányban találhatja.
Formel, poli
The pro forma invoice will be faxed.
A proforma számlát faxon fogom küldeni.
Formel, direct
Payable immediately after the receipt of the goods.
Számlázás után közvetlenül fizetendő.
Formel, direct
The total amount payable is…
A fizetendő összeg összesen ...
Formel, direct
It is our company policy to invoice only in Euros.
Vállalati szabályozásunknak megfelelően csak euróban számlázunk.
Formel, très direct

Facture - Rappel

May we remind you that your payment for...is overdue.
Emlékeztetjük, hogy a ... fizetési határideje lejárt.
Formel, très poli
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Ez egy emlékeztető, hogy a fenti számla még mindig kiegyenlítetlen.
Formel, poli
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
A nyilvántartásunk szerint még nem érkezett meg hozzánk a fenti számla átutalása.
Formel, poli
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Örülnénk, ha a következő pár napon belül tisztázná a számláját.
Formel, poli
Our records show that the invoice still has not been paid.
A nyilvántartásuk szerint az Ön számlája még nem lett kifizetve.
Formel, direct
Please send your payment promptly.
Kérem, küldje el a kifizetést azonnal.
Formel, direct
We have not yet received payment for…
Még nem kaptuk meg a .... kifizetését.
Formel, très direct
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
A könyvelő részlegünk csak akkor engedi ki ezt a szállítási rendelést, ha megkaptuk az Önöktől a csekk/átutalás másolatát.
Formel, très direct
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Amennyiben már elküldte a fizetést, kérem tekintse levelemet tárgytalannak.
Formel, poli