Polonais | Phrases - Affaires | Facture

Facture - Facturation

For my services I kindly request the following payment…
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Formel, poli
Please find enclosed invoice no. … for …
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Formel, poli
The pro forma invoice will be faxed.
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Formel, direct
Payable immediately after the receipt of the goods.
Płatne przy odbiorze.
Formel, direct
The total amount payable is…
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Formel, direct
It is our company policy to invoice only in Euros.
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Formel, très direct

Facture - Rappel

May we remind you that your payment for...is overdue.
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Formel, très poli
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Formel, poli
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Formel, poli
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Formel, poli
Our records show that the invoice still has not been paid.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Formel, direct
Please send your payment promptly.
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Formel, direct
We have not yet received payment for…
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Formel, très direct
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Formel, très direct
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Formel, poli