Polonais | Phrases - Affaires | Facture

Facture - Facturation

对于我提供的服务,恳请您支付以下款项...
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Formel, poli
随函附上...的发票号码...
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Formel, poli
该报价单的发票将传真给您。
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Formel, direct
收到货物发票之后立即付款。
Płatne przy odbiorze.
Formel, direct
总支付额是...
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Formel, direct
我们公司的规定是只能以欧元开出发票。
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Formel, très direct

Facture - Rappel

不好意思,请允许我提醒您,您的...付款已经过期。
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Formel, très poli
提醒您一下,上述货单仍然未付。
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Formel, poli
根据我们的记录,我们还没有收到上述发票的汇款。
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Formel, poli
如果您能近期清理账户款额,我们将不胜感激。
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Formel, poli
我们的记录显示发票仍没有被支付。
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Formel, direct
请立即发送您的付款。
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Formel, direct
我们还没有收到...的付款
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Formel, très direct
我们的财务部门只有在收到您支票/转账的复印件后才会发出订单。
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Formel, très direct
如果您已发送付款,请忽略此信。
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Formel, poli