Russe | Phrases - Affaires | Facture

Facture - Facturation

For min service, anmoder jeg venligst om følgende betaling...
За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Formel, poli
Vedlagt finder I faktura nr.... for...
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Formel, poli
Proforma fakturaen vil blive faxet.
Мы пришлем вам счет по факсу
Formel, direct
Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.
Оплата сразу после доставки товара
Formel, direct
Det totale beløb der skal betales er...
Общая сумма...
Formel, direct
Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i Euro.
Мы выписываем счета только в евро
Formel, très direct

Facture - Rappel

Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.
Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Formel, très poli
Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig ikke er blevet betalt.
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Formel, poli
I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en pengeoverførsel for ovenstående faktura.
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Formel, poli
Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto indenfor de næste par dage.
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Formel, poli
Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er blevet betalt.
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Formel, direct
Vær så venlig at sende din betaling omgående.
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Formel, direct
Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...
Мы еще не получили оплату за...
Formel, très direct
Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Formel, très direct
Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort fra dette brev.
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Formel, poli