Tchèque | Phrases - Affaires | Facture

Facture - Facturation

Por miaj servoj mi afable petas la jenan pagon...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Formel, poli
Vi trovos la fakturon no. ... por...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Formel, poli
La proforma fakturo estos faksato.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Formel, direct
Pagebla tuj post la ricevo de la varoj.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Formel, direct
La tuta pagebla kvanto estas...
Celková splatná částka je...
Formel, direct
Estas nia firmopolitiko de fakturi nur en eŭroj.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Formel, très direct

Facture - Rappel

Povus ni memorigi vin ke, via pago por... estas tarda.
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Formel, très poli
Tio estas por memorigi vin, ke la supre fakturo estas ankoraŭ nepagita.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Formel, poli
Laŭ niaj rekordoj, ni ankoraŭ ne ricevis remeson por la supre fakturo.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Formel, poli
Ni aprezus, se vi vakigis vian konton ene de la venontaj malmultaj tagoj.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Formel, poli
Niaj rekordoj montras, ke la fakturo ankoraŭ ne estis pagita.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Formel, direct
Bonvolu sendi vian pagon tuj.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Formel, direct
Ni ankoraŭ ne ricevis pagon por...
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Formel, très direct
Nia kontofako nur liberigas tiun ordon por sendo, se ni ricevas kopion de via ĉeko/translokigo.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Formel, très direct
Se vi jam sendis vian pagon, bonvolu ignori ĉi leteron.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Formel, poli