Suédois | Phrases - Affaires | Facture

Facture - Facturation

Merci de régler le montant suivant...
För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Formel, poli
Veuillez trouvez ci-joint la facture n°... pour...
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Formel, poli
La facture pro forma sera faxée.
Proformafakturan kommer att faxas.
Formel, direct
Réglable directement après réception des biens.
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Formel, direct
La montant total à payer est de...
Det totala betalningsbeloppet är ...
Formel, direct
La politique de notre entreprise est de facturer les montants uniquement en Euros.
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Formel, très direct

Facture - Rappel

Nous nous permettons de vous rappeler que le paiement de... est en retard.
Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Formel, très poli
Nous nous permettons de vous rappeler que la facture ci-dessus demeure impayée.
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Formel, poli
Selon nos archives, nous n'avons toujours pas reçu de paiement pour la facture ci-dessus.
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Formel, poli
Nous vous saurions gré d'effectuer le règlement dans les jours à venir.
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Formel, poli
Nos archives montrent que la facture demeure impayée payée.
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Formel, direct
Merci d'envoyer votre paiement rapidement.
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Formel, direct
Nous n'avons toujours pas reçu le paiement pour...
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Formel, très direct
Notre département comptabilité n'autorisera l'envoi de votre commande à la réception d'une copie de votre chèque / virement.
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Formel, très direct
Si vous avez déjà envoyé votre paiement, merci d'ignorer cette lettre.
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Formel, poli