Turc | Phrases - Affaires | Facture

Facture - Facturation

Per la suddetta prestazione è previsto il pagamento di...
Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
Formel, poli
In allegato la fatturazione nr. ... per ...
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
Formel, poli
La fattura pro-forma Le sarà recapitata via fax.
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
Formel, direct
Pagamento ad avvenuta consegna della merce.
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Formel, direct
Il totale dovuto è...
Ödenecek toplam miktar ...
Formel, direct
La nostra azienda effettua solo fatturazioni in euro.
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
Formel, très direct

Facture - Rappel

La informiamo che è in ritardo nel pagamento di... .
Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
Formel, très poli
La contattiamo per informarLa che il suo debito verso la nostra azienda non è ancora stato saldato.
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
Formel, poli
Stando alla nostra documentazione contabile, non è ancora stato ricevuto nessun pagamento a suo carico riferito alla fattura di cui sopra.
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
Formel, poli
Le serammo grati se volesse procedere al pagamento della sua passività entro pochi giorni.
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
Formel, poli
Secondo la documentazione contabile la fattura a suo carico non è ancora stata pagata.
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
Formel, direct
La invitiamo caldamente a saldare al più presto il suo debito.
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
Formel, direct
Non abbiamo ancora ricevuto da parte Sua l'ammontare dovutoci.
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
Formel, très direct
Procederemo alla consegna del suo ordine solo previa visione di una copia dell'assegno di pagamento/del trasferimento bancario.
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
Formel, très direct
In caso il pagamento fosse già stato effettuato La preghiamo di non considerare questa missiva.
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
Formel, poli