Tchèque | Phrases - Affaires | Facture

Facture - Facturation

Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Formel, poli
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Formel, poli
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Formel, direct
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Formel, direct
Het te betalen totaalbedrag is ...
Celková splatná částka je...
Formel, direct
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Formel, très direct

Facture - Rappel

Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Formel, très poli
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Formel, poli
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Formel, poli
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Formel, poli
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Formel, direct
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Formel, direct
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Formel, très direct
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Formel, très direct
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Formel, poli