Russe | Phrases - Affaires | Facture

Facture - Facturation

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Formel, poli
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Formel, poli
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Мы пришлем вам счет по факсу
Formel, direct
Płatne przy odbiorze.
Оплата сразу после доставки товара
Formel, direct
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Общая сумма...
Formel, direct
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Мы выписываем счета только в евро
Formel, très direct

Facture - Rappel

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Formel, très poli
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Formel, poli
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Formel, poli
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Formel, poli
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Formel, direct
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Formel, direct
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Мы еще не получили оплату за...
Formel, très direct
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Formel, très direct
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Formel, poli