Français | Phrases - Affaires | Facture

Facture - Facturation

För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Merci de régler le montant suivant...
Formel, poli
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Veuillez trouvez ci-joint la facture n°... pour...
Formel, poli
Proformafakturan kommer att faxas.
La facture pro forma sera faxée.
Formel, direct
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Réglable directement après réception des biens.
Formel, direct
Det totala betalningsbeloppet är ...
La montant total à payer est de...
Formel, direct
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
La politique de notre entreprise est de facturer les montants uniquement en Euros.
Formel, très direct

Facture - Rappel

Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Nous nous permettons de vous rappeler que le paiement de... est en retard.
Formel, très poli
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Nous nous permettons de vous rappeler que la facture ci-dessus demeure impayée.
Formel, poli
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Selon nos archives, nous n'avons toujours pas reçu de paiement pour la facture ci-dessus.
Formel, poli
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Nous vous saurions gré d'effectuer le règlement dans les jours à venir.
Formel, poli
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Nos archives montrent que la facture demeure impayée payée.
Formel, direct
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Merci d'envoyer votre paiement rapidement.
Formel, direct
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Nous n'avons toujours pas reçu le paiement pour...
Formel, très direct
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Notre département comptabilité n'autorisera l'envoi de votre commande à la réception d'une copie de votre chèque / virement.
Formel, très direct
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Si vous avez déjà envoyé votre paiement, merci d'ignorer cette lettre.
Formel, poli