Russe | Phrases - Affaires | Facture

Facture - Facturation

För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Formel, poli
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Formel, poli
Proformafakturan kommer att faxas.
Мы пришлем вам счет по факсу
Formel, direct
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Оплата сразу после доставки товара
Formel, direct
Det totala betalningsbeloppet är ...
Общая сумма...
Formel, direct
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Мы выписываем счета только в евро
Formel, très direct

Facture - Rappel

Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Formel, très poli
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Formel, poli
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Formel, poli
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Formel, poli
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Formel, direct
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Formel, direct
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Мы еще не получили оплату за...
Formel, très direct
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Formel, très direct
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Formel, poli