Finnois | Phrases - Affaires | Facture

Facture - Facturation

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Palveluistani laskutan seuraavan hinnan laskulla...
Formel, poli
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Liitteenä lasku numero...
Formel, poli
Proforma faktura bude poslána faxem.
Pro forma-lasku faksataan jälkikäteen.
Formel, direct
Splatné ihned po obdržení zboží.
Maksettavissa välittömästi tavarantoimituksen jälkeen.
Formel, direct
Celková splatná částka je...
Koko maksettava summa on...
Formel, direct
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Yrityksemme menettelyyn kuuluu laskuttaminen ainoastaan euroissa.
Formel, très direct

Facture - Rappel

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Haluaisimme muistuttaa teitä, että maksunne on ... myöhässä.
Formel, très poli
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Haluaisimme täten muistuttaa teitä, että yllä mainittu summa on edelleen maksamatta.
Formel, poli
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Rekisterimme mukaan emme ole vielä saaneet suoritusta yllä mainitulle summalle
Formel, poli
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Arvostaisimme suuresti, jos voisitte maksaa laskun seuraavien päivien aikana.
Formel, poli
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Rekisterimme mukaan laskua ei vieläkään ole maksettu.
Formel, direct
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Olkaa hyvä, ja maksakaa laskunne viipymättä.
Formel, direct
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Emme ole vielä vastaanottaneet maksuanne...
Formel, très direct
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Tilauksenne lähetetään teille vain siinä tapauksessa, että saamme kopion maksamastanne laskusta.
Formel, très direct
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Jos olette jo lähettäneet maksunne, olkaa hyvä ja jättäkää tämä kirje huomioimatta.
Formel, poli