Polonais | Phrases - Affaires | Facture

Facture - Facturation

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Formel, poli
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Formel, poli
Proforma faktura bude poslána faxem.
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Formel, direct
Splatné ihned po obdržení zboží.
Płatne przy odbiorze.
Formel, direct
Celková splatná částka je...
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Formel, direct
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Formel, très direct

Facture - Rappel

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Formel, très poli
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Formel, poli
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Formel, poli
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Formel, poli
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Formel, direct
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Formel, direct
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Formel, très direct
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Formel, très direct
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Formel, poli