Russe | Phrases - Affaires | Facture

Facture - Facturation

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Formel, poli
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Formel, poli
Proforma faktura bude poslána faxem.
Мы пришлем вам счет по факсу
Formel, direct
Splatné ihned po obdržení zboží.
Оплата сразу после доставки товара
Formel, direct
Celková splatná částka je...
Общая сумма...
Formel, direct
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Мы выписываем счета только в евро
Formel, très direct

Facture - Rappel

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Formel, très poli
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Formel, poli
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Formel, poli
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Formel, poli
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Formel, direct
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Formel, direct
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Мы еще не получили оплату за...
Formel, très direct
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Formel, très direct
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Formel, poli