Espagnol | Phrases - Affaires | Facture

Facture - Facturation

Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
Les rogamos efectúe el pago por el monto especificado por los servicios ofrecidos...
Formel, poli
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
Encontrará adjunta la factura número...
Formel, poli
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
La factura pro forma será enviada por fax.
Formel, direct
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Pagadero de inmediato luego recibir las mercancías.
Formel, direct
Ödenecek toplam miktar ...
El monto total a pagar es...
Formel, direct
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
Por política de nuestra empresa solo facturamos en euros.
Formel, très direct

Facture - Rappel

Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
Nos servimos a recordarle que el pago de... está atrasado.
Formel, très poli
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
Le recordamos que la factura anterior aún no ha sido saldada.
Formel, poli
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
Según nuestros registros aún no hemos recibido el pago por la factura anterior.
Formel, poli
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
Agradeceríamos que cancele su factura en los próximos días.
Formel, poli
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
Nuestros registros muestran que la factura aún no ha sido cancelada.
Formel, direct
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
Le pedimos que envíe su pago a la brevedad posible.
Formel, direct
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
Aún no hemos recibido el pago por concepto de...
Formel, très direct
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
Nuestro departamento de contabilidad solo podrá enviar el pedido al recibir una copia de su cheque/transferencia.
Formel, très direct
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
Si ya ha enviado su pago, haga caso omiso de esta carta.
Formel, poli