Français | Phrases - Affaires | Facture

Facture - Facturation

Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
Merci de régler le montant suivant...
Formel, poli
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
Veuillez trouvez ci-joint la facture n°... pour...
Formel, poli
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
La facture pro forma sera faxée.
Formel, direct
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Réglable directement après réception des biens.
Formel, direct
Ödenecek toplam miktar ...
La montant total à payer est de...
Formel, direct
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
La politique de notre entreprise est de facturer les montants uniquement en Euros.
Formel, très direct

Facture - Rappel

Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
Nous nous permettons de vous rappeler que le paiement de... est en retard.
Formel, très poli
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
Nous nous permettons de vous rappeler que la facture ci-dessus demeure impayée.
Formel, poli
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
Selon nos archives, nous n'avons toujours pas reçu de paiement pour la facture ci-dessus.
Formel, poli
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
Nous vous saurions gré d'effectuer le règlement dans les jours à venir.
Formel, poli
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
Nos archives montrent que la facture demeure impayée payée.
Formel, direct
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
Merci d'envoyer votre paiement rapidement.
Formel, direct
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
Nous n'avons toujours pas reçu le paiement pour...
Formel, très direct
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
Notre département comptabilité n'autorisera l'envoi de votre commande à la réception d'une copie de votre chèque / virement.
Formel, très direct
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
Si vous avez déjà envoyé votre paiement, merci d'ignorer cette lettre.
Formel, poli