Danois | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Dear Mr. President,
Kære Hr. Direktør,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Dear Sir,
Kære Hr.,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Dear Madam,
Kære Fru,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Dear Sir / Madam,
Kære Hr./Fru,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Dear Sirs,
Kære Hr./Fru.,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
To whom it may concern,
Til hvem det vedkommer,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Dear Mr. Smith,
Kære Hr. Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Dear Mrs. Smith,
Kære Fru. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Dear Miss Smith,
Kære Frk. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Dear Ms. Smith,
Kære Fr. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
Dear John Smith,
Kære John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Dear John,
Kære John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
We are writing to you regarding…
Vi skriver til jer angående...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
We are writing in connection with...
Vi skriver i forbindelse med...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Further to…
I fortsættelse af...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
With reference to…
I henhold til...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
I am writing to enquire about…
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
I am writing to you on behalf of...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Your company was highly recommended by…
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

Would you mind if…
Vil du have noget imod at...
Requête formelle, hésitante
Would you be so kind as to…
Kunne du være så venlig at...
Requête formelle, hésitante
I would be most obliged if…
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Requête formelle, hésitante
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Demande formelle, très polie
I would be grateful if you could...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Demande formelle, très polie
Would you please send me…
Vil du være så venlig at sende mig...
Demande formelle, polie
We are interested in obtaining/receiving…
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Demande formelle, polie
I must ask you whether...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Demande formelle, polie
Could you recommend…
Kan du anbefale...
Demande formelle, directe
Would you please send me…
Kan du venligst sende mig...
Demande formelle, directe
You are urgently requested to…
Du er snarest anmodet til at...
Demande formelle, très directe
We would be grateful if…
Vi vil være taknemmelig hvis...
Demande formelle, polie, de la part de la société
What is your current list price for…
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Requête spécifique formelle, directe
We are interested in ... and we would like to know ...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Demande de renseignements formelle, directe
We understand from your advertisment that you produce…
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Demande de renseignements formelle, directe
It is our intention to…
Det er vores hensigt at...
Déclaration d'intention formelle, directe
We carefully considered your proposal and…
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
We are sorry to inform you that…
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

If you need any additional assistance, please contact me.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formel, très poli
If we can be of any further assistance, please let us know.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Formel, très poli
Thanking you in advance…
Tak på forhånd...
Formel, très poli
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formel, très poli
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Formel, très poli
Please reply as soon as possible because…
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Formel, poli
If you require any further information, feel free to contact me.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formel, poli
I look forward to the possibility of working together.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Formel, poli
Thank you for your help in this matter.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Formel, poli
I look forward to discussing this with you.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formel, direct
If you require more information ...
Hvis du ønsker mere information...
Formel, direct
We appreciate your business.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Formel, direct
Please contact me - my direct telephone number is…
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formel, très direct
I look forward to hearing from you soon.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Moins formel, poli
Yours faithfully,
Med venlig hilsen
Formel, destinataire inconnu
Yours sincerely,
Med venlig hilsen
Formel, très utilisé, destinataire connu
Respectfully yours,
Med respekt,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Kind/Best regards,
Med venlig hilsen
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
Regards,
Med venlig hilsen
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble