Néerlandais | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Dear Mr. President,
Geachte heer President
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Dear Sir,
Geachte heer
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Dear Madam,
Geachte mevrouw
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Dear Sir / Madam,
Geachte heer, mevrouw
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Dear Sirs,
Geachte dames en heren
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
To whom it may concern,
Geachte dames en heren
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Dear Mr. Smith,
Geachte heer Jansen
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Dear Mrs. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Dear Miss Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Dear Ms. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
Dear John Smith,
Beste meneer Jansen
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Dear John,
Beste Jan
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
We are writing to you regarding…
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
We are writing in connection with...
Wij schrijven u in verband met ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Further to…
Met betrekking tot ...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
With reference to…
Ten aanzien van ...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
I am writing to enquire about…
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
I am writing to you on behalf of...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Your company was highly recommended by…
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

Would you mind if…
Zou u het erg vinden om ...
Requête formelle, hésitante
Would you be so kind as to…
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Requête formelle, hésitante
I would be most obliged if…
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Requête formelle, hésitante
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Demande formelle, très polie
I would be grateful if you could...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Demande formelle, très polie
Would you please send me…
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Demande formelle, polie
We are interested in obtaining/receiving…
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Demande formelle, polie
I must ask you whether...
Ik zou u willen vragen, of ...
Demande formelle, polie
Could you recommend…
Kunt u ... aanbevelen ...
Demande formelle, directe
Would you please send me…
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Demande formelle, directe
You are urgently requested to…
U wordt dringend verzocht ...
Demande formelle, très directe
We would be grateful if…
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Demande formelle, polie, de la part de la société
What is your current list price for…
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Requête spécifique formelle, directe
We are interested in ... and we would like to know ...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Demande de renseignements formelle, directe
We understand from your advertisment that you produce…
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Demande de renseignements formelle, directe
It is our intention to…
Het is ons oogmerk om ...
Déclaration d'intention formelle, directe
We carefully considered your proposal and…
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
We are sorry to inform you that…
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

If you need any additional assistance, please contact me.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formel, très poli
If we can be of any further assistance, please let us know.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formel, très poli
Thanking you in advance…
Bij voorbaat dank.
Formel, très poli
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formel, très poli
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formel, très poli
Please reply as soon as possible because…
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formel, poli
If you require any further information, feel free to contact me.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formel, poli
I look forward to the possibility of working together.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formel, poli
Thank you for your help in this matter.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formel, poli
I look forward to discussing this with you.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formel, direct
If you require more information ...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formel, direct
We appreciate your business.
Wij waarderen u als klant.
Formel, direct
Please contact me - my direct telephone number is…
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formel, très direct
I look forward to hearing from you soon.
Ik hoor graag van u.
Moins formel, poli
Yours faithfully,
Met vriendelijke groet,
Formel, destinataire inconnu
Yours sincerely,
Met vriendelijke groet,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Respectfully yours,
Hoogachtend,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Kind/Best regards,
Met de beste groeten,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
Regards,
Groeten,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble