Roumain | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Dear Mr. President,
Stimate Domnule Preşedinte,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Dear Sir,
Stimate Domnule,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Dear Madam,
Stimată Doamnă,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Dear Sir / Madam,
Stimate Domnule/Doamnă,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Dear Sirs,
Stimaţi Domni,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
To whom it may concern,
În atenţia celor interesaţi,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Dear Mr. Smith,
Stimate Domnule Ionescu,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Dear Mrs. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Dear Miss Smith,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Dear Ms. Smith,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
Dear John Smith,
Dragă Mihai Popescu,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Dear John,
Dragă Mihai,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
We are writing to you regarding…
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
We are writing in connection with...
Vă scriem în legătură cu...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Further to…
În legătură cu...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
With reference to…
Referitor la...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
I am writing to enquire about…
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
I am writing to you on behalf of...
Vă adresez această scrisoare în numele...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Your company was highly recommended by…
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

Would you mind if…
V-ar deranja dacă....
Requête formelle, hésitante
Would you be so kind as to…
Sunteţi amabil să...
Requête formelle, hésitante
I would be most obliged if…
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Requête formelle, hésitante
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Demande formelle, très polie
I would be grateful if you could...
Aş fi profund recunoscător dacă...
Demande formelle, très polie
Would you please send me…
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Demande formelle, polie
We are interested in obtaining/receiving…
Ne interesează să obţinem/primim...
Demande formelle, polie
I must ask you whether...
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Demande formelle, polie
Could you recommend…
Îmi puteţi recomanda...
Demande formelle, directe
Would you please send me…
Trimiteţi-mi, vă rog...
Demande formelle, directe
You are urgently requested to…
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Demande formelle, très directe
We would be grateful if…
V-am fi recunoscători dacă...
Demande formelle, polie, de la part de la société
What is your current list price for…
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Requête spécifique formelle, directe
We are interested in ... and we would like to know ...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Demande de renseignements formelle, directe
We understand from your advertisment that you produce…
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Demande de renseignements formelle, directe
It is our intention to…
Intenţia noastră este să...
Déclaration d'intention formelle, directe
We carefully considered your proposal and…
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
We are sorry to inform you that…
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

If you need any additional assistance, please contact me.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Formel, très poli
If we can be of any further assistance, please let us know.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Formel, très poli
Thanking you in advance…
Vă mulţumesc anticipat...
Formel, très poli
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Formel, très poli
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Formel, très poli
Please reply as soon as possible because…
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Formel, poli
If you require any further information, feel free to contact me.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Formel, poli
I look forward to the possibility of working together.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Formel, poli
Thank you for your help in this matter.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Formel, poli
I look forward to discussing this with you.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Formel, direct
If you require more information ...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Formel, direct
We appreciate your business.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Formel, direct
Please contact me - my direct telephone number is…
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Formel, très direct
I look forward to hearing from you soon.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Moins formel, poli
Yours faithfully,
Cu stimă,
Formel, destinataire inconnu
Yours sincerely,
Cu sinceritate,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Respectfully yours,
Cu respect,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Kind/Best regards,
Toate cele bune,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
Regards,
Cu bine,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble