Danois | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

尊敬的主席先生,
Kære Hr. Direktør,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
尊敬的先生,
Kære Hr.,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
尊敬的女士,
Kære Fru,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
尊敬的先生/女士,
Kære Hr./Fru,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
尊敬的先生们,
Kære Hr./Fru.,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
尊敬的收信人,
Til hvem det vedkommer,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
尊敬的史密斯先生,
Kære Hr. Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
尊敬的史密斯女士,
Kære Fru. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
尊敬的史密斯小姐,
Kære Frk. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
尊敬的史密斯小姐/女士,
Kære Fr. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
亲爱的约翰 史密斯,
Kære John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
亲爱的约翰,
Kære John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
我们因为...给您写信
Vi skriver til jer angående...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
我们写这封信是因为...
Vi skriver i forbindelse med...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
因贵公司...
I fortsættelse af...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
鉴于贵公司...
I henhold til...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
我写这封信,想询问关于...的信息
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
我代表...给您写信
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
...诚挚推荐贵公司
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

请问您是否介意...
Vil du have noget imod at...
Requête formelle, hésitante
您是否能够...
Kunne du være så venlig at...
Requête formelle, hésitante
如果您能...,我将不胜感激
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Requête formelle, hésitante
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Demande formelle, très polie
如果您能… ,我将非常感激
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Demande formelle, très polie
您能将…发送给我吗
Vil du være så venlig at sende mig...
Demande formelle, polie
我们对接受/获得...很有兴趣
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Demande formelle, polie
我必须问您是否...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Demande formelle, polie
您能推荐...吗?
Kan du anbefale...
Demande formelle, directe
您能将...发送给我吗?
Kan du venligst sende mig...
Demande formelle, directe
请您尽快按要求将...
Du er snarest anmodet til at...
Demande formelle, très directe
如果您能...,我们将不胜感激
Vi vil være taknemmelig hvis...
Demande formelle, polie, de la part de la société
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Requête spécifique formelle, directe
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Demande de renseignements formelle, directe
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Demande de renseignements formelle, directe
我们的意向是...
Det er vores hensigt at...
Déclaration d'intention formelle, directe
我们仔细考虑了您的建议和...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
很抱歉地通知您...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formel, très poli
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Formel, très poli
提前谢谢您…
Tak på forhånd...
Formel, très poli
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formel, très poli
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Formel, très poli
麻烦您请尽快回复,因为...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Formel, poli
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formel, poli
我很期待将来有合作的可能性。
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Formel, poli
谢谢您在这件事上的帮忙。
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Formel, poli
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formel, direct
如果您需要更多信息...
Hvis du ønsker mere information...
Formel, direct
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vi sætter pris på jeres forretning.
Formel, direct
请联系我,我的电话号码是...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formel, très direct
期待着尽快得到您的回复。
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Moins formel, poli
此致
Med venlig hilsen
Formel, destinataire inconnu
此致
敬礼
Med venlig hilsen
Formel, très utilisé, destinataire connu
肃然至上
Med respekt,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
祝好
Med venlig hilsen
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
祝好
Med venlig hilsen
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble