Néerlandais | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

尊敬的主席先生,
Geachte heer President
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
尊敬的先生,
Geachte heer
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
尊敬的女士,
Geachte mevrouw
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
尊敬的先生/女士,
Geachte heer, mevrouw
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
尊敬的先生们,
Geachte dames en heren
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
尊敬的收信人,
Geachte dames en heren
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
尊敬的史密斯先生,
Geachte heer Jansen
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
尊敬的史密斯女士,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
尊敬的史密斯小姐,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
尊敬的史密斯小姐/女士,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
亲爱的约翰 史密斯,
Beste meneer Jansen
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
亲爱的约翰,
Beste Jan
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
我们因为...给您写信
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
我们写这封信是因为...
Wij schrijven u in verband met ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
因贵公司...
Met betrekking tot ...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
鉴于贵公司...
Ten aanzien van ...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
我写这封信,想询问关于...的信息
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
我代表...给您写信
Ik schrijf u uit naam van ...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
...诚挚推荐贵公司
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

请问您是否介意...
Zou u het erg vinden om ...
Requête formelle, hésitante
您是否能够...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Requête formelle, hésitante
如果您能...,我将不胜感激
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Requête formelle, hésitante
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Demande formelle, très polie
如果您能… ,我将非常感激
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Demande formelle, très polie
您能将…发送给我吗
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Demande formelle, polie
我们对接受/获得...很有兴趣
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Demande formelle, polie
我必须问您是否...
Ik zou u willen vragen, of ...
Demande formelle, polie
您能推荐...吗?
Kunt u ... aanbevelen ...
Demande formelle, directe
您能将...发送给我吗?
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Demande formelle, directe
请您尽快按要求将...
U wordt dringend verzocht ...
Demande formelle, très directe
如果您能...,我们将不胜感激
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Demande formelle, polie, de la part de la société
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Requête spécifique formelle, directe
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Demande de renseignements formelle, directe
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Demande de renseignements formelle, directe
我们的意向是...
Het is ons oogmerk om ...
Déclaration d'intention formelle, directe
我们仔细考虑了您的建议和...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
很抱歉地通知您...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formel, très poli
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formel, très poli
提前谢谢您…
Bij voorbaat dank.
Formel, très poli
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formel, très poli
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formel, très poli
麻烦您请尽快回复,因为...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formel, poli
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formel, poli
我很期待将来有合作的可能性。
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formel, poli
谢谢您在这件事上的帮忙。
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formel, poli
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formel, direct
如果您需要更多信息...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formel, direct
和您做生意,我们觉得很愉快。
Wij waarderen u als klant.
Formel, direct
请联系我,我的电话号码是...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formel, très direct
期待着尽快得到您的回复。
Ik hoor graag van u.
Moins formel, poli
此致
Met vriendelijke groet,
Formel, destinataire inconnu
此致
敬礼
Met vriendelijke groet,
Formel, très utilisé, destinataire connu
肃然至上
Hoogachtend,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
祝好
Met de beste groeten,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
祝好
Groeten,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble