Roumain | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

尊敬的主席先生,
Stimate Domnule Preşedinte,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
尊敬的先生,
Stimate Domnule,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
尊敬的女士,
Stimată Doamnă,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
尊敬的先生/女士,
Stimate Domnule/Doamnă,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
尊敬的先生们,
Stimaţi Domni,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
尊敬的收信人,
În atenţia celor interesaţi,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
尊敬的史密斯先生,
Stimate Domnule Ionescu,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
尊敬的史密斯女士,
Stimată Doamnă Popescu,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
尊敬的史密斯小姐,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
尊敬的史密斯小姐/女士,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
亲爱的约翰 史密斯,
Dragă Mihai Popescu,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
亲爱的约翰,
Dragă Mihai,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
我们因为...给您写信
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
我们写这封信是因为...
Vă scriem în legătură cu...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
因贵公司...
În legătură cu...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
鉴于贵公司...
Referitor la...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
我写这封信,想询问关于...的信息
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
我代表...给您写信
Vă adresez această scrisoare în numele...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
...诚挚推荐贵公司
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

请问您是否介意...
V-ar deranja dacă....
Requête formelle, hésitante
您是否能够...
Sunteţi amabil să...
Requête formelle, hésitante
如果您能...,我将不胜感激
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Requête formelle, hésitante
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Demande formelle, très polie
如果您能… ,我将非常感激
Aş fi profund recunoscător dacă...
Demande formelle, très polie
您能将…发送给我吗
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Demande formelle, polie
我们对接受/获得...很有兴趣
Ne interesează să obţinem/primim...
Demande formelle, polie
我必须问您是否...
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Demande formelle, polie
您能推荐...吗?
Îmi puteţi recomanda...
Demande formelle, directe
您能将...发送给我吗?
Trimiteţi-mi, vă rog...
Demande formelle, directe
请您尽快按要求将...
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Demande formelle, très directe
如果您能...,我们将不胜感激
V-am fi recunoscători dacă...
Demande formelle, polie, de la part de la société
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Requête spécifique formelle, directe
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Demande de renseignements formelle, directe
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Demande de renseignements formelle, directe
我们的意向是...
Intenţia noastră este să...
Déclaration d'intention formelle, directe
我们仔细考虑了您的建议和...
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
很抱歉地通知您...
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Formel, très poli
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Formel, très poli
提前谢谢您…
Vă mulţumesc anticipat...
Formel, très poli
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Formel, très poli
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Formel, très poli
麻烦您请尽快回复,因为...
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Formel, poli
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Formel, poli
我很期待将来有合作的可能性。
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Formel, poli
谢谢您在这件事上的帮忙。
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Formel, poli
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Formel, direct
如果您需要更多信息...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Formel, direct
和您做生意,我们觉得很愉快。
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Formel, direct
请联系我,我的电话号码是...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Formel, très direct
期待着尽快得到您的回复。
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Moins formel, poli
此致
Cu stimă,
Formel, destinataire inconnu
此致
敬礼
Cu sinceritate,
Formel, très utilisé, destinataire connu
肃然至上
Cu respect,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
祝好
Toate cele bune,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
祝好
Cu bine,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble