Suédois | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

尊敬的主席先生,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
尊敬的先生,
Bäste herrn,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
尊敬的女士,
Bästa fru,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
尊敬的先生/女士,
Bästa herr eller fru,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
尊敬的先生们,
Bästa herrar,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
尊敬的收信人,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
尊敬的史密斯先生,
Bäste herr Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
尊敬的史密斯女士,
Bästa fru Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
尊敬的史密斯小姐,
Bästa fröken Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
尊敬的史密斯小姐/女士,
Bästa fru Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
亲爱的约翰 史密斯,
Bäste John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
亲爱的约翰,
Bäste John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
我们因为...给您写信
Vi skriver till er angående ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
我们写这封信是因为...
Vi skriver i samband med ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
因贵公司...
Vidare till ...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
鉴于贵公司...
Med hänvisning till ...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
我写这封信,想询问关于...的信息
Jag skriver för att fråga om ...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
我代表...给您写信
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
...诚挚推荐贵公司
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

请问您是否介意...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Requête formelle, hésitante
您是否能够...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Requête formelle, hésitante
如果您能...,我将不胜感激
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Requête formelle, hésitante
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Demande formelle, très polie
如果您能… ,我将非常感激
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Demande formelle, très polie
您能将…发送给我吗
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Demande formelle, polie
我们对接受/获得...很有兴趣
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Demande formelle, polie
我必须问您是否...
Jag måste fråga er om/angående ...
Demande formelle, polie
您能推荐...吗?
Skulle ni kunna rekommendera ...
Demande formelle, directe
您能将...发送给我吗?
Skulle ni kunna skicka mig ...
Demande formelle, directe
请您尽快按要求将...
Vi ber er omgående att ...
Demande formelle, très directe
如果您能...,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Demande formelle, polie, de la part de la société
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Requête spécifique formelle, directe
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Demande de renseignements formelle, directe
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Demande de renseignements formelle, directe
我们的意向是...
Vi har för avsikt att ...
Déclaration d'intention formelle, directe
我们仔细考虑了您的建议和...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
很抱歉地通知您...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formel, très poli
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formel, très poli
提前谢谢您…
Tack på förhand...
Formel, très poli
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formel, très poli
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formel, très poli
麻烦您请尽快回复,因为...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formel, poli
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formel, poli
我很期待将来有合作的可能性。
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formel, poli
谢谢您在这件事上的帮忙。
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formel, poli
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formel, direct
如果您需要更多信息...
Om ni behöver mer information ...
Formel, direct
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formel, direct
请联系我,我的电话号码是...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formel, très direct
期待着尽快得到您的回复。
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Moins formel, poli
此致
Med vänlig hälsning,
Formel, destinataire inconnu
此致
敬礼
Med vänliga hälsningar,
Formel, très utilisé, destinataire connu
肃然至上
Med vänlig hälsning,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
祝好
Vänliga hälsningar,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
祝好
Hälsningar,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble