Danois | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

친애하는 사장님께,
Kære Hr. Direktør,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
관계자님께 드립니다.
Kære Hr.,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
사모님께 드립니다.
Kære Fru,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
관계자님께 드립니다.
Kære Hr./Fru,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
관계자분들께 드립니다.
Kære Hr./Fru.,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
관계자분께 드립니다.
Til hvem det vedkommer,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
친애하는 김철수님,
Kære Hr. Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
친애하는 최수정님,
Kære Fru. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
친애하는 김미나님,
Kære Frk. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
친애하는 신수경님,
Kære Fr. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
반가운 김미경님,
Kære John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
반가운 철호씨,
Kære John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Vi skriver til jer angående...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Vi skriver i forbindelse med...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
....에 관하여 말씀드리자면,
I fortsættelse af...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
....에 대해 말씀드리자면,
I henhold til...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Vil du have noget imod at...
Requête formelle, hésitante
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Kunne du være så venlig at...
Requête formelle, hésitante
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Requête formelle, hésitante
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Demande formelle, très polie
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Demande formelle, très polie
....을 보내주시겠습니까?
Vil du være så venlig at sende mig...
Demande formelle, polie
....을 받아보고 싶습니다.
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Demande formelle, polie
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Demande formelle, polie
...을 추천해주시겠습니까?
Kan du anbefale...
Demande formelle, directe
...을 보내주시겠습니까?
Kan du venligst sende mig...
Demande formelle, directe
신속히 ...을 하십시오.
Du er snarest anmodet til at...
Demande formelle, très directe
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Vi vil være taknemmelig hvis...
Demande formelle, polie, de la part de la société
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Requête spécifique formelle, directe
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Demande de renseignements formelle, directe
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Demande de renseignements formelle, directe
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Det er vores hensigt at...
Déclaration d'intention formelle, directe
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formel, très poli
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Formel, très poli
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Tak på forhånd...
Formel, très poli
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formel, très poli
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Formel, très poli
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Formel, poli
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formel, poli
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Formel, poli
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Formel, poli
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formel, direct
더 많은 정보를 원하시면...
Hvis du ønsker mere information...
Formel, direct
당신의 노고에 감사드립니다.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Formel, direct
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formel, très direct
곧 답장을 받고 싶습니다.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Moins formel, poli
... 드림,
Med venlig hilsen
Formel, destinataire inconnu
... 드림,
Med venlig hilsen
Formel, très utilisé, destinataire connu
... 올림,
Med respekt,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
... 보냄,
Med venlig hilsen
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
... 가,
Med venlig hilsen
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble