Polonais | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

친애하는 사장님께,
Szanowny Panie Prezydencie,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
관계자님께 드립니다.
Szanowny Panie,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
사모님께 드립니다.
Szanowna Pani,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
관계자님께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
관계자분들께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
관계자분께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
친애하는 김철수님,
Szanowny Panie,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
친애하는 최수정님,
Szanowna Pani,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
친애하는 김미나님,
Szanowna Pani,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
친애하는 신수경님,
Szanowna Pani,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
반가운 김미경님,
Szanowny Panie,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
반가운 철호씨,
Drogi Tomaszu,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Piszemy do Państwa w związku z...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
....에 관하여 말씀드리자면,
W nawiązaniu do...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
....에 대해 말씀드리자면,
Nawiązując do...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Requête formelle, hésitante
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Requête formelle, hésitante
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Requête formelle, hésitante
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Demande formelle, très polie
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Demande formelle, très polie
....을 보내주시겠습니까?
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Demande formelle, polie
....을 받아보고 싶습니다.
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Demande formelle, polie
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Chciałbym zapytać, czy...
Demande formelle, polie
...을 추천해주시겠습니까?
Czy mógłby mi Pan polecić...
Demande formelle, directe
...을 보내주시겠습니까?
Prosiłbym o przesłanie mi...
Demande formelle, directe
신속히 ...을 하십시오.
Proszę o pilne...
Demande formelle, très directe
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Demande formelle, polie, de la part de la société
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Requête spécifique formelle, directe
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Demande de renseignements formelle, directe
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Demande de renseignements formelle, directe
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Déclaration d'intention formelle, directe
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Z przykrością informujemy, że...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Formel, très poli
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
Formel, très poli
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Z góry dziękuję...
Formel, très poli
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formel, très poli
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formel, très poli
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formel, poli
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formel, poli
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
Formel, poli
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formel, poli
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formel, direct
더 많은 정보를 원하시면...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formel, direct
당신의 노고에 감사드립니다.
Doceniamy Państwa pracę.
Formel, direct
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formel, très direct
곧 답장을 받고 싶습니다.
Czekam na Pana odpowiedź.
Moins formel, poli
... 드림,
Z wyrazami szacunku,
Formel, destinataire inconnu
... 드림,
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Formel, très utilisé, destinataire connu
... 올림,
Z poważaniem,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
... 보냄,
Pozdrawiam serdecznie,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
... 가,
Pozdrawiam,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble