Roumain | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

친애하는 사장님께,
Stimate Domnule Preşedinte,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
관계자님께 드립니다.
Stimate Domnule,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
사모님께 드립니다.
Stimată Doamnă,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
관계자님께 드립니다.
Stimate Domnule/Doamnă,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
관계자분들께 드립니다.
Stimaţi Domni,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
관계자분께 드립니다.
În atenţia celor interesaţi,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
친애하는 김철수님,
Stimate Domnule Ionescu,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
친애하는 최수정님,
Stimată Doamnă Popescu,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
친애하는 김미나님,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
친애하는 신수경님,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
반가운 김미경님,
Dragă Mihai Popescu,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
반가운 철호씨,
Dragă Mihai,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Vă scriem în legătură cu...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
....에 관하여 말씀드리자면,
În legătură cu...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
....에 대해 말씀드리자면,
Referitor la...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Vă adresez această scrisoare în numele...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
V-ar deranja dacă....
Requête formelle, hésitante
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Sunteţi amabil să...
Requête formelle, hésitante
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Requête formelle, hésitante
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Demande formelle, très polie
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Aş fi profund recunoscător dacă...
Demande formelle, très polie
....을 보내주시겠습니까?
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Demande formelle, polie
....을 받아보고 싶습니다.
Ne interesează să obţinem/primim...
Demande formelle, polie
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Demande formelle, polie
...을 추천해주시겠습니까?
Îmi puteţi recomanda...
Demande formelle, directe
...을 보내주시겠습니까?
Trimiteţi-mi, vă rog...
Demande formelle, directe
신속히 ...을 하십시오.
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Demande formelle, très directe
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
V-am fi recunoscători dacă...
Demande formelle, polie, de la part de la société
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Requête spécifique formelle, directe
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Demande de renseignements formelle, directe
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Demande de renseignements formelle, directe
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Intenţia noastră este să...
Déclaration d'intention formelle, directe
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Formel, très poli
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Formel, très poli
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Vă mulţumesc anticipat...
Formel, très poli
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Formel, très poli
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Formel, très poli
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Formel, poli
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Formel, poli
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Formel, poli
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Formel, poli
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Formel, direct
더 많은 정보를 원하시면...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Formel, direct
당신의 노고에 감사드립니다.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Formel, direct
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Formel, très direct
곧 답장을 받고 싶습니다.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Moins formel, poli
... 드림,
Cu stimă,
Formel, destinataire inconnu
... 드림,
Cu sinceritate,
Formel, très utilisé, destinataire connu
... 올림,
Cu respect,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
... 보냄,
Toate cele bune,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
... 가,
Cu bine,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble