Suédois | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

친애하는 사장님께,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
관계자님께 드립니다.
Bäste herrn,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
사모님께 드립니다.
Bästa fru,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
관계자님께 드립니다.
Bästa herr eller fru,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
관계자분들께 드립니다.
Bästa herrar,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
관계자분께 드립니다.
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
친애하는 김철수님,
Bäste herr Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
친애하는 최수정님,
Bästa fru Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
친애하는 김미나님,
Bästa fröken Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
친애하는 신수경님,
Bästa fru Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
반가운 김미경님,
Bäste John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
반가운 철호씨,
Bäste John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Vi skriver till er angående ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Vi skriver i samband med ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
....에 관하여 말씀드리자면,
Vidare till ...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
....에 대해 말씀드리자면,
Med hänvisning till ...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Jag skriver för att fråga om ...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Requête formelle, hésitante
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Requête formelle, hésitante
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Requête formelle, hésitante
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Demande formelle, très polie
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Demande formelle, très polie
....을 보내주시겠습니까?
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Demande formelle, polie
....을 받아보고 싶습니다.
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Demande formelle, polie
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Jag måste fråga er om/angående ...
Demande formelle, polie
...을 추천해주시겠습니까?
Skulle ni kunna rekommendera ...
Demande formelle, directe
...을 보내주시겠습니까?
Skulle ni kunna skicka mig ...
Demande formelle, directe
신속히 ...을 하십시오.
Vi ber er omgående att ...
Demande formelle, très directe
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Demande formelle, polie, de la part de la société
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Requête spécifique formelle, directe
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Demande de renseignements formelle, directe
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Demande de renseignements formelle, directe
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Vi har för avsikt att ...
Déclaration d'intention formelle, directe
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formel, très poli
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formel, très poli
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Tack på förhand...
Formel, très poli
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formel, très poli
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formel, très poli
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formel, poli
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formel, poli
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formel, poli
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formel, poli
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formel, direct
더 많은 정보를 원하시면...
Om ni behöver mer information ...
Formel, direct
당신의 노고에 감사드립니다.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formel, direct
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formel, très direct
곧 답장을 받고 싶습니다.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Moins formel, poli
... 드림,
Med vänlig hälsning,
Formel, destinataire inconnu
... 드림,
Med vänliga hälsningar,
Formel, très utilisé, destinataire connu
... 올림,
Med vänlig hälsning,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
... 보냄,
Vänliga hälsningar,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
... 가,
Hälsningar,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble