Allemand | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Kære Hr. Direktør,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Kære Hr.,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Kære Fru,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Kære Hr./Fru,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Kære Hr./Fru.,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Til hvem det vedkommer,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Kære Hr. Smith,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Kære Fru. Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Kære Frk. Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Kære Fr. Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
Kære John Smith,
Lieber Herr Schmidt,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Kære John,
Lieber Johann,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Vi skriver til jer angående...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Vi skriver i forbindelse med...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
I fortsættelse af...
Bezug nehmend auf...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
I henhold til...
In Bezug auf...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Jeg skriver til dig på vegne af...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

Vil du have noget imod at...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Requête formelle, hésitante
Kunne du være så venlig at...
Wären Sie so freundlich...
Requête formelle, hésitante
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Requête formelle, hésitante
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Demande formelle, très polie
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Demande formelle, très polie
Vil du være så venlig at sende mig...
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Demande formelle, polie
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Demande formelle, polie
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Demande formelle, polie
Kan du anbefale...
Können Sie ... empfehlen...
Demande formelle, directe
Kan du venligst sende mig...
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Demande formelle, directe
Du er snarest anmodet til at...
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Demande formelle, très directe
Vi vil være taknemmelig hvis...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Requête spécifique formelle, directe
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Demande de renseignements formelle, directe
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Demande de renseignements formelle, directe
Det er vores hensigt at...
Wir beabsichtigen...
Déclaration d'intention formelle, directe
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formel, très poli
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Formel, très poli
Tak på forhånd...
Vielen Dank im Voraus...
Formel, très poli
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formel, très poli
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Formel, très poli
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Formel, poli
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formel, poli
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Formel, poli
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Formel, poli
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Formel, direct
Hvis du ønsker mere information...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Formel, direct
Vi sætter pris på jeres forretning.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Formel, direct
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Formel, très direct
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Moins formel, poli
Med venlig hilsen
Mit freundlichen Grüßen
Formel, destinataire inconnu
Med venlig hilsen
Mit freundlichen Grüßen
Formel, très utilisé, destinataire connu
Med respekt,
Hochachtungsvoll
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Med venlig hilsen
Herzliche Grüße
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
Med venlig hilsen
Grüße
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble