Chinois | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Kære Hr. Direktør,
尊敬的主席先生,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Kære Hr.,
尊敬的先生,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Kære Fru,
尊敬的女士,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Kære Hr./Fru,
尊敬的先生/女士,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生们,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Til hvem det vedkommer,
尊敬的收信人,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Kære Hr. Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Kære Fru. Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Kære Frk. Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Kære Fr. Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
Kære John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Kære John,
亲爱的约翰,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Vi skriver til jer angående...
我们因为...给您写信
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Vi skriver i forbindelse med...
我们写这封信是因为...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
I fortsættelse af...
因贵公司...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
I henhold til...
鉴于贵公司...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Jeg skriver for at forhøre mig om...
我写这封信,想询问关于...的信息
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Jeg skriver til dig på vegne af...
我代表...给您写信
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
...诚挚推荐贵公司
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

Vil du have noget imod at...
请问您是否介意...
Requête formelle, hésitante
Kunne du være så venlig at...
您是否能够...
Requête formelle, hésitante
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
如果您能...,我将不胜感激
Requête formelle, hésitante
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Demande formelle, très polie
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
如果您能… ,我将非常感激
Demande formelle, très polie
Vil du være så venlig at sende mig...
您能将…发送给我吗
Demande formelle, polie
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
我们对接受/获得...很有兴趣
Demande formelle, polie
Jeg er nødt til at spørge dig om...
我必须问您是否...
Demande formelle, polie
Kan du anbefale...
您能推荐...吗?
Demande formelle, directe
Kan du venligst sende mig...
您能将...发送给我吗?
Demande formelle, directe
Du er snarest anmodet til at...
请您尽快按要求将...
Demande formelle, très directe
Vi vil være taknemmelig hvis...
如果您能...,我们将不胜感激
Demande formelle, polie, de la part de la société
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Requête spécifique formelle, directe
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Demande de renseignements formelle, directe
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Demande de renseignements formelle, directe
Det er vores hensigt at...
我们的意向是...
Déclaration d'intention formelle, directe
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
很抱歉地通知您...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formel, très poli
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formel, très poli
Tak på forhånd...
提前谢谢您…
Formel, très poli
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formel, très poli
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formel, très poli
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formel, poli
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formel, poli
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
我很期待将来有合作的可能性。
Formel, poli
Tak for din hjælp med dette anliggende.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formel, poli
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formel, direct
Hvis du ønsker mere information...
如果您需要更多信息...
Formel, direct
Vi sætter pris på jeres forretning.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formel, direct
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
请联系我,我的电话号码是...
Formel, très direct
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
期待着尽快得到您的回复。
Moins formel, poli
Med venlig hilsen
此致
Formel, destinataire inconnu
Med venlig hilsen
此致
敬礼
Formel, très utilisé, destinataire connu
Med respekt,
肃然至上
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Med venlig hilsen
祝好
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
Med venlig hilsen
祝好
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble