Coréen | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Kære Hr. Direktør,
친애하는 사장님께,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Kære Hr.,
관계자님께 드립니다.
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Kære Fru,
사모님께 드립니다.
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Kære Hr./Fru,
관계자님께 드립니다.
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Kære Hr./Fru.,
관계자분들께 드립니다.
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Til hvem det vedkommer,
관계자분께 드립니다.
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Kære Hr. Smith,
친애하는 김철수님,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Kære Fru. Smith,
친애하는 최수정님,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Kære Frk. Smith,
친애하는 김미나님,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Kære Fr. Smith,
친애하는 신수경님,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
Kære John Smith,
반가운 김미경님,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Kære John,
반가운 철호씨,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Vi skriver til jer angående...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Vi skriver i forbindelse med...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
I fortsættelse af...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
I henhold til...
....에 대해 말씀드리자면,
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Jeg skriver for at forhøre mig om...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Jeg skriver til dig på vegne af...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

Vil du have noget imod at...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Requête formelle, hésitante
Kunne du være så venlig at...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Requête formelle, hésitante
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Requête formelle, hésitante
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Demande formelle, très polie
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Demande formelle, très polie
Vil du være så venlig at sende mig...
....을 보내주시겠습니까?
Demande formelle, polie
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
....을 받아보고 싶습니다.
Demande formelle, polie
Jeg er nødt til at spørge dig om...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Demande formelle, polie
Kan du anbefale...
...을 추천해주시겠습니까?
Demande formelle, directe
Kan du venligst sende mig...
...을 보내주시겠습니까?
Demande formelle, directe
Du er snarest anmodet til at...
신속히 ...을 하십시오.
Demande formelle, très directe
Vi vil være taknemmelig hvis...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Demande formelle, polie, de la part de la société
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Requête spécifique formelle, directe
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Demande de renseignements formelle, directe
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Demande de renseignements formelle, directe
Det er vores hensigt at...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Déclaration d'intention formelle, directe
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formel, très poli
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formel, très poli
Tak på forhånd...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formel, très poli
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formel, très poli
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formel, très poli
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formel, poli
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formel, poli
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formel, poli
Tak for din hjælp med dette anliggende.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formel, poli
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formel, direct
Hvis du ønsker mere information...
더 많은 정보를 원하시면...
Formel, direct
Vi sætter pris på jeres forretning.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formel, direct
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formel, très direct
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Moins formel, poli
Med venlig hilsen
... 드림,
Formel, destinataire inconnu
Med venlig hilsen
... 드림,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Med respekt,
... 올림,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Med venlig hilsen
... 보냄,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
Med venlig hilsen
... 가,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble