Hongrois | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Kara Sinjoro Prezidanto,
Tisztelt Elnök Úr!
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Estimata sinjoro,
Tisztelt Uram!
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Estimata sinjorino,
Tisztelt Hölgyem!
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Estimata sinjoro/sinjorino,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Estimataj sinjoroj,
Tisztelt Uraim!
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Al kiu ĝi povas koncerni,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Estimata sinjoro Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
Estimata John Smith,
Kedves Smith John!
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Estimata John,
Kedves John!
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Ni skribas al vi pri...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Ni skribas en rilato kun...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Plu al...
Továbbá...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Kun referenco al...
A ....ajánlásával ....
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Mi skribas por demandi pri...
Érdeklődnék, hogy ...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Mi skribas al vi nome de...
X nevében írok Önnek ...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

Ĉu vi kontraŭus, se...
Nem bánná, ha ...
Requête formelle, hésitante
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Lenne olyan szíves, hogy ...
Requête formelle, hésitante
Mi estus plej dankema, se...
Le lennék kötelezve, ha ...
Requête formelle, hésitante
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Demande formelle, très polie
Mi estus dankema, se vi povus...
Nagyon hálás lennék, ha ...
Demande formelle, très polie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Demande formelle, polie
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Demande formelle, polie
Mi devas peti vin, ĉu...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Demande formelle, polie
Ĉu vi povas rekomendi...
Tudna ajánlani ...
Demande formelle, directe
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
El tudná nekem küldeni a ...
Demande formelle, directe
Vi estas urĝe petita al...
Kérem, hogy sürgősen ...
Demande formelle, très directe
Ni estus dankemaj, se...
Hálásak lennék, ha ...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Kio estas via nuna listoprezo por...
Mi a jelenlegi ára a ....?
Requête spécifique formelle, directe
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Demande de renseignements formelle, directe
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Demande de renseignements formelle, directe
Ĝi estas nia intenco...
Az a szándékunk, hogy ...
Déclaration d'intention formelle, directe
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Formel, très poli
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Formel, très poli
Antaŭdankon…
Előre is megköszönve segítségét...
Formel, très poli
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Formel, très poli
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Formel, très poli
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Formel, poli
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formel, poli
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Formel, poli
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Formel, poli
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Várom, hogy megbeszéljük
Formel, direct
Se vi bezonas pli informon...
Ha több információra van szüksége
Formel, direct
Ni dankas vian negocon.
Értékeljük az Önök üzletét
Formel, direct
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Formel, très direct
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Várom a mihamarabbi válaszát
Moins formel, poli
Altestime,
Tisztelettel,
Formel, destinataire inconnu
Altestime,
Tisztelettel,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Altestime,
Tisztelettel,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble