Roumain | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Kara Sinjoro Prezidanto,
Stimate Domnule Preşedinte,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Estimata sinjoro,
Stimate Domnule,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Estimata sinjorino,
Stimată Doamnă,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Estimata sinjoro/sinjorino,
Stimate Domnule/Doamnă,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Estimataj sinjoroj,
Stimaţi Domni,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Al kiu ĝi povas koncerni,
În atenţia celor interesaţi,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Estimata sinjoro Smith,
Stimate Domnule Ionescu,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Estimata sinjorino Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Estimata sinjorino Smith,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Estimata sinjorino Smith,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
Estimata John Smith,
Dragă Mihai Popescu,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Estimata John,
Dragă Mihai,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Ni skribas al vi pri...
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Ni skribas en rilato kun...
Vă scriem în legătură cu...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Plu al...
În legătură cu...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Kun referenco al...
Referitor la...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Mi skribas por demandi pri...
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Mi skribas al vi nome de...
Vă adresez această scrisoare în numele...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

Ĉu vi kontraŭus, se...
V-ar deranja dacă....
Requête formelle, hésitante
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Sunteţi amabil să...
Requête formelle, hésitante
Mi estus plej dankema, se...
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Requête formelle, hésitante
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Demande formelle, très polie
Mi estus dankema, se vi povus...
Aş fi profund recunoscător dacă...
Demande formelle, très polie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Demande formelle, polie
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Ne interesează să obţinem/primim...
Demande formelle, polie
Mi devas peti vin, ĉu...
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Demande formelle, polie
Ĉu vi povas rekomendi...
Îmi puteţi recomanda...
Demande formelle, directe
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Trimiteţi-mi, vă rog...
Demande formelle, directe
Vi estas urĝe petita al...
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Demande formelle, très directe
Ni estus dankemaj, se...
V-am fi recunoscători dacă...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Kio estas via nuna listoprezo por...
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Requête spécifique formelle, directe
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Demande de renseignements formelle, directe
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Demande de renseignements formelle, directe
Ĝi estas nia intenco...
Intenţia noastră este să...
Déclaration d'intention formelle, directe
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Formel, très poli
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Formel, très poli
Antaŭdankon…
Vă mulţumesc anticipat...
Formel, très poli
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Formel, très poli
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Formel, très poli
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Formel, poli
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Formel, poli
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Formel, poli
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Formel, poli
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Formel, direct
Se vi bezonas pli informon...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Formel, direct
Ni dankas vian negocon.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Formel, direct
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Formel, très direct
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Moins formel, poli
Altestime,
Cu stimă,
Formel, destinataire inconnu
Altestime,
Cu sinceritate,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Altestime,
Cu respect,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Ĉion bonan,
Toate cele bune,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
Ĉion bonan,
Cu bine,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble