Turc | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Bay J. Rhodes
Rhodes & Rhodes A.Ş.
212 Silverback Drive
Kaliforniya Springs CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Sayın Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
İdari Müdür
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Bayan Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Bayan L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş.
Kadife sokak no:17
34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Kara Sinjoro Prezidanto,
Sayın Başkan,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Estimata sinjoro,
Sayın yetkili,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Estimata sinjorino,
Sayın yetkili,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Estimata sinjoro/sinjorino,
Sayın yetkili,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Estimataj sinjoroj,
Sayın yetkililer,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Al kiu ĝi povas koncerni,
İlgili şahsa / makama,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Estimata sinjoro Smith,
Sayın Ahmet Bey,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Estimata sinjorino Smith,
Sayın Nihal Hanım,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Estimata sinjorino Smith,
Sayın Ayşe Hanım,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Estimata sinjorino Smith,
Sayın Melek Hanım,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
Estimata John Smith,
Sayın Ahmet Turgan,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Estimata John,
Sevgili Ali,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Ni skribas al vi pri...
... konusuyla ilgili olarak size yazıyoruz.
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Ni skribas en rilato kun...
... konusuyla bağlantılı olarak size yazıyoruz.
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Plu al...
...'e istinaden
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Kun referenco al...
...'e atfen
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Mi skribas por demandi pri...
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Mi skribas al vi nome de...
... adına yazıyorum.
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

Ĉu vi kontraŭus, se...
Rica etsem acaba ...
Requête formelle, hésitante
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Anlayışınıza sığınarak soruyorum ...
Requête formelle, hésitante
Mi estus plej dankema, se...
Çok minnettar kalırdım eğer siz ...
Requête formelle, hésitante
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
Demande formelle, très polie
Mi estus dankema, se vi povus...
Çok müteşekkir kalırdım eğer ...
Demande formelle, très polie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Rica etsem bana ... gönderebilir misiniz?
Demande formelle, polie
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
...'i almak/elde etmek ile ilgileniyoruz.
Demande formelle, polie
Mi devas peti vin, ĉu...
...'ın olup olmadığını size sormak zorundayım.
Demande formelle, polie
Ĉu vi povas rekomendi...
...'ı tavsiye edebilir miydiniz?
Demande formelle, directe
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Rica etsem bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Demande formelle, directe
Vi estas urĝe petita al...
Acil olarak ... yapmanız rica olunur.
Demande formelle, très directe
Ni estus dankemaj, se...
Çok memnun olurduk eğer ...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Kio estas via nuna listoprezo por...
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
Requête spécifique formelle, directe
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
... ile ilgileniyoruz ve ...'ı bilmek isterdik.
Demande de renseignements formelle, directe
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
Demande de renseignements formelle, directe
Ĝi estas nia intenco...
Bizim niyetimiz şudur ki ...
Déclaration d'intention formelle, directe
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Üzgünüz ki ...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa lütfen benimle irtibata geçin.
Formel, très poli
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Daha fazla yardımda bulunabileceğimizi düşünüyorsanız lütfen bize bildirin.
Formel, très poli
Antaŭdankon…
... için size şimdiden teşekkür ediyorum.
Formel, très poli
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa lütfen çekinmeden benimle irtibata geçin.
Formel, très poli
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz çok minnettar kalırım.
Formel, très poli
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Lütfen mümkün olduğunca çabuk cevap veriniz çünkü ...
Formel, poli
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa benimle rahatça iletişime geçebilirsiniz.
Formel, poli
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.
Formel, poli
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Bu konudaki yardımınız için teşekkür ederim.
Formel, poli
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Bu konuyu sizinle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
Formel, direct
Se vi bezonas pli informon...
Daha fazla bilgi isterseniz ...
Formel, direct
Ni dankas vian negocon.
Sizinle iş yaptığımız için mutluyuz.
Formel, direct
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Lütfen benimle irtibata geçin - telefon numaram ...
Formel, très direct
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
En kısa zamanda sizden haber almak dileğiyle.
Moins formel, poli
Altestime,
Saygılarımızla,
Formel, destinataire inconnu
Altestime,
Saygılarımla,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Altestime,
Saygılar,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Ĉion bonan,
Saygılarımla,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
Ĉion bonan,
Saygılar,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble