Espéranto | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Arvoisa Herra Presidentti,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Hyvä Herra,
Estimata sinjoro,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Hyvä Rouva,
Estimata sinjorino,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Hyvä vastaanottaja,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Hyvät vastaanottajat,
Estimataj sinjoroj,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Hyvät vastaanottajat,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Hyvä herra Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Hyvä rouva Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Hyvä neiti Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Hyvä neiti / rouva Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
Hyvä John Smith,
Estimata John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Hyvä John,
Estimata John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Kirjoitamme teille koskien...
Ni skribas al vi pri...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Kirjoitamme teille liittyen...
Ni skribas en rilato kun...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Koskien...
Plu al...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Viitaten...
Kun referenco al...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Kirjoitan tiedustellakseni...
Mi skribas por demandi pri...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Mi skribas al vi nome de...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

Olisikohan mahdollista...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Requête formelle, hésitante
Olisitteko ystävällisiä ja...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Requête formelle, hésitante
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Mi estus plej dankema, se...
Requête formelle, hésitante
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Demande formelle, très polie
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Mi estus dankema, se vi povus...
Demande formelle, très polie
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Demande formelle, polie
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Demande formelle, polie
Haluan kysyä voisiko...
Mi devas peti vin, ĉu...
Demande formelle, polie
Voisitteko suositella...
Ĉu vi povas rekomendi...
Demande formelle, directe
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Demande formelle, directe
Pyydämme teitä välittömästi...
Vi estas urĝe petita al...
Demande formelle, très directe
Olisimme kiitollisia jos...
Ni estus dankemaj, se...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Requête spécifique formelle, directe
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Demande de renseignements formelle, directe
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Demande de renseignements formelle, directe
Tavoitteemme on...
Ĝi estas nia intenco...
Déclaration d'intention formelle, directe
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formel, très poli
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formel, très poli
Kiittäen jo etukäteen...
Antaŭdankon…
Formel, très poli
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formel, très poli
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formel, très poli
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formel, poli
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formel, poli
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formel, poli
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formel, poli
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formel, direct
Jos tarvitsette lisätietoja...
Se vi bezonas pli informon...
Formel, direct
Arvostamme asiakkuuttanne.
Ni dankas vian negocon.
Formel, direct
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formel, très direct
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Moins formel, poli
Ystävällisin terveisin,
Altestime,
Formel, destinataire inconnu
Ystävällisin terveisin,
Altestime,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Kunnioittavasti,
Altestime,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Parhain terveisin,
Ĉion bonan,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
Terveisin,
Ĉion bonan,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble